Lopende onderzoeken

Hier vindt u per kennisdomein een overzicht van de onderzoeken die momenteel lopen, met een korte omschrijving van het thema, de uitvoerder, de financieringsbron en de looptijd.

Raadpleeg het jaaroverzicht onderzoek

Er gebeurt jaarlijks heel wat onderzoek door en voor het departement. De hoogtepunten en belangrijkste bevindingen van die onderzoeken staan samengevat in een jaaroverzicht.

Het jaaroverzicht is net als het kennisplatform gestructureerd volgens de 6 kennisdomeinen waarrond het departement inzichten opbouwt. Raadpleeg hier het jaaroverzicht onderzoek:

Onderzoek vóór 2021

Op het kennisplatform vindt u bijdragen over onderzoek van 2021 tot nu. Onderzoeksrapporten die dateren van vóór 2021, vindt u terug in de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.