Datum
28 oktober 2022
Tijdstip
12:00 tot 14:30
Locatie

Online via video

Inschrijven voor
26 oktober 2022
Dit evenement is afgelopen.

Omschrijving

Hoe organiseren beleidsdomeinen van de Vlaamse en federale overheid beleidsevaluaties? Hoe gaan ze om met de uitdaging om beleidsevaluatie te verankeren, de kwaliteit van beleidsevaluaties te versterken en het gebruik van evaluatieresultaten te bevorderen? Wat zijn de ambities en realisaties? Waar lopen ze tegenaan? Rond deze vragen organiseert het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) dit najaar en in 2023 een aantal samenkomsten waarop ze een beleidsdomein aan het woord laten. Het VEP wil zo de uitwisseling van praktijken, ervaringen en leerlessen stimuleren en dit tussen beleidsdomeinen en -niveaus onderling en met de ruimere groep van professionals en belanghebbenden in het VEP-netwerk.

Op vrijdag 28 oktober 2022 gaf beleidsmedewerker Steven De Bock van de Studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie een inkijk in de evaluatiepraktijk binnen onze organisatie. Bijkomend geeft een vertegenwoordiger van de commissie Arbeidsmarkt van de SERV een bijdrage over de rol van beleidsevaluatie.

Bekijk de opname en de presentaties

Partners

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Beleid en regelgeving