Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kinder- en jeugdrechten

Kinder- en jeugdrechten

Hebt u vragen over kinder- en jeugdrechten? Dan kunt u daarmee terecht bij verschillende organisaties:

  • Kinderrechtencommissariaat: Het Kinderrechtencommissariaat waakt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de verdere uitvoering ervan. Het Kinderrechtencommissariaat vervult met haar klachtenlijn een ombudsfunctie en bemiddelt bij klachten. Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen er terecht voor vragen, klachten, meldingen of beleidssuggesties. Daarnaast adviseert het Kinderrechtencommissariaat ook het beleid en organiseert het toezicht op de gesloten en besloten instellingen.
  • 't Zitemzo: 't Zitemzo is de vroegere Kinderrechtswinkel. Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen er terecht met vragen over kinderrechten in het algemeen en het Belgisch jeugdrecht..
  • Awel: Awel (voorheen de kinder- en jongerentelefoon) is een laagdrempelige hulplijn waar kinderen en jongeren zonder hulp of tussenkomst van volwassenen gratis en anoniem antwoord krijgen op hun vragen.
  • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: Iedereen, zowel hulpverleners als mensen uit de omgeving van een kind, die een vermoeden heeft of ongerust is over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kan contact opnemen met een vertrouwenscentrum kindermishandeling.
  • Jeugdrecht.be(opent in nieuw venster): Voor praktijkwerkers die vragen hebben over de rechten van kinderen en jongeren.
  • Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)(opent in nieuw venster): Het kenniscentrum Kinderrechten wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren.
  • Kinderrechtencoalitie(opent in nieuw venster): De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van middenveldorganisaties die toezien op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, actief bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind, actief en constructief bijdragen tot het rapportageproces over de naleving van het Kinderrechtenverdrag.
  • Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind(opent in nieuw venster): De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind werkt aan Belgische rapporteringsopdrachten over kinderrechten voor internationale instanties en formuleert algemene beleidsaanbevelingen.