Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencommissariaat

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het Kinderrechtencommissariaat bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Drie speerpunten in de werking

  • Klachtenlijn
    De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is er voor jongeren onder de 18 jaar. Volwassenen kunnen er ook terecht met een klacht zolang het gaat over de rechten van een min 18-jarige. De Klachtenlijn onderzoekt onafhankelijk de klacht, bemiddelt en geeft advies. De Klachtenlijn is bereikbaar op het nummer 0800 20 808 en via kinderrechten.be(opent in nieuw venster).
  • Advieswerk
    Op eigen initiatief of op vraag van het Vlaams Parlement formuleert het Kinderrechtencommissariaat adviezen. Wijst een individuele klacht op onduidelijke, discriminerende of ontbrekende regelgeving? Of op regels of praktijken die in strijd zijn met het Kinderrechtenverdrag? Dan signaleert het Kinderrechtencommissariaat dat bij de bevoegde overheid.
  • Commissie van toezicht
    De Commissie van toezicht is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. De maandcommissaris voert gesprekken met jongeren, opvoeders, directie en treedt op als verbindingspersoon bij conflicten.