Bedrag

Onder lang verblijf in het buitenland wordt verstaan meer dan 1 maand (meer dan 31 dagen) en maximaal 12 maanden, zonder onderbreking.