Voorwaarden

  • Verblijf van minimaal 5 weken en maximaal 12 maanden in het buitenland zonder onderbreking. Alleen als het verblijf langer dan zes maanden duurt, kan daar een uitzondering op gemaakt worden, als de onderzoeker een grondige reden geeft (sociale of familiale redenen).
  • U bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of behoort tot het wetenschappelijk personeel (van het Nederlandstalig kader) van een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling. U hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de E.E.R. of van Zwitserland, of hebt uw diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald. Als dat niet het geval is, dan hebt u een aanstelling aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50 procent over een periode van minstens één jaar. Voor kandidaten op postdoctoraal niveau is er geen nationaliteitsvereiste.
  • U hebt minstens één internationale publicatie.
  • Per persoon en per burgerlijk jaar kan maar één krediet voor een lang verblijf toegekend worden. De totale maximale duur van lange verblijven is 1 jaar per termijn van 3 jaar, te tellen vanaf de startdatum van het eerste toegekende verblijf na 1 januari 2011.

Procedure

  • U dient uw aanvraag ten laatste 3 maanden voor de start van het verblijf in.
  • U voegt een uitnodiging van de onthaalinstelling toe.
  • Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
  • Als u als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van uw promotor of van het hoofd van uw onderzoekseenheid gevraagd.

Bedrag

Verplaatsingskosten en forfaitaire dagvergoeding van 66 euro per dag of 1.650 euro per maand.

Website
http://www.fwo.be
Email
post@fwo.be
Fax
02 512 58 90
Telefoon
02 512 91 10