Gedaan met laden. U bevindt zich op: Audit- en assessmentorganisaties: voorwaarden

Audit- en assessmentorganisaties: voorwaarden

Een dienstverlener kan een kwaliteitsregistratie aanvragen op basis van een kwaliteitslabel.
Een audit- of assessmentorganisatie gaat na of een dienstverlener voldoet aan de kwaliteitseisen van het specifieke kwaliteitslabel. Ieder kwaliteitslabel werkt hiervoor samen met specifieke audit- of assessmentorganisaties.

Verklaring op eer en het bijhorend dossier

Het Departement Werk en Sociale Economie erkent geen audit- of assessmentorganisaties. De regelgeving van het kwaliteits- en registratiemodel omvat wel een aantal voorwaarden voor audit- en assessmentorganisaties. Wij verwachten dat:

  • auditoren en assessoren onafhankelijk en onpartijdig zijn en kunnen werken;
  • auditoren en assessoren over vakgerelateerde kennis en ervaring beschikken die ze op peil houden;
  • een audit- of assessmentorganisatie eenduidige werkprocessen kan aantonen.

Is het audit- of assessmentorganisatie BELAC-erkend dan volstaat het hiervoor een verklaring op eer(Word bestand opent in nieuw venster) in te vullen. Is dat niet het geval, dan moet ook een bijhorend dossier(Word bestand opent in nieuw venster) worden ingevuld. Beiden kan u doormailen naar kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Er zijn per jaar vier indienmomenten:

  • 15 februari
  • 30 april
  • 31 juli
  • 31 oktober

U ontvangt feedback binnen 60 kalenderdagen na het indienmoment. De verklaring op eer en het bijhorend dossier zijn maximum vier jaar geldig.

Het is belangrijk voor uw klant dat u dit in orde brengt. Vanaf 2 september 2021 aanvaarden we namelijk enkel certificaten uitgereikt op basis van een audit of assessment uitgevoerd door een organisatie die aan de voorwaarden voldoet én dus hiervoor de verklaring op eer en het bijhorend dossier heeft ingediend. Zo kan uw klant met het kwaliteitslabel waarvoor u de audit of het assessment uitvoerde, een kwaliteitsregistratie aanvragen.

De lijst met organisaties die aan deze voorwaarden voldoen zijn terug te vinden in het overzicht van de kwaliteitslabels uit de markt die worden aanvaard.

Dit is enkel van toepassing voor de privé kwaliteitslabels en niet voor de wettelijke kwaliteitssystemen. Dus niet voor audits die u uitvoert voor de erkenning van dienstverleners binnen de KMO-Portefeuille.

Heeft u vragen of wenst u een vertaling van beide documenten, u kan mailen naar kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).