Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning privé kwaliteitslabel

Erkenning privé kwaliteitslabel

Als labelbeheerder kan u de erkenning van een kwaliteitslabel aanvragen via  kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
De aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam en contactgegevens,
  • Motivering dat de kwaliteitsvoorwaarden worden aftoetst,
  • De doelgroep van het kwaliteitslabel (bv. sectoren, type organisaties),
  • Een sjabloon van het kwaliteitsbewijs,
  • Informatie over de geldigheidsduur,
  • Informatie over de organisatie van het onafhankelijk en onpartijdig toezicht,
  • Indicatief: kostprijs van het label en van een audit of assessment.

De lijst met aanvaarde privé kwaliteitslabels wordt vastgesteld in een Ministerieel besluit. Dit laat ons toe om ook nieuwe evoluties op te volgen.