Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat zijn de kwaliteitsvoorwaarden?

Wat zijn de kwaliteitsvoorwaarden?

De kwaliteitsvoorwaarden zijn verdeeld over drie categorieën: dienstverlening aan klanten, personeelsbeheer en financieel beheer.

U moet aan alle voorwaarden voldoen om u te kunnen registreren.

Deze minimale kwaliteitsvoorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlener die een dienstverlening verricht. Bij samenwerkingsvormen, is het bij hoofd- en onderaannemers de hoofdaannemer die moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden en zich registreren. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderaannemers, de freelancers etc. Bij co-aannemers moeten alle co-aannemers voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden en zich registreren.