Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzame landbouw in Vlaanderen

Duurzame landbouw in Vlaanderen

Een duurzame landbouw hanteert praktijken die:

  • economisch efficiënt zijn
  • en ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn
  • in eerste instantie bedoeld zijn voor de huidige generatie
  • zonder daarbij de kansen van toekomstige generaties te hypothekeren.

Een economisch duurzame landbouw blijft op wereldschaal voldoende voedsel produceren, en wie verantwoordelijk is voor de voedselproductie, kan daarvan leven.

Een ecologisch duurzame landbouw wil het ecosysteem dat de landbouw omgeeft, gezond houden. Dat probeert de landbouw te bereiken door:

Op de website van Landbouw en Visserij vindt u informatie over demonstratieprojecten en studiedagen over duurzame landbouw(opent in nieuw venster).