Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een LZV-opleidingscentrum starten en uitbaten

Een LZV-opleidingscentrum starten en uitbaten

Om een LZV-opleidingscentrum te starten en uit te baten, moet het erkend zijn. Daarvoor moet u een erkenningsaanvraag indienen. Lees hoe dat moet en aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Erkend worden als LZV-opleidingscentrum

Een opleidingscentrum kan worden erkend als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager is een onderneming volgens artikel l.1 van het Wetboek van Economisch Recht.
 2. Het programma en het draaiboek van de opleiding voldoen aan de inhoudsvereisten.
 3. De onderneming laat de inspecteurs die de minister of zijn gemachtigde aanwijst toe om:
  • in elk geval de lokalen en de terreinen te betreden die deel uitmaken van of gebruikt worden door het opleidingscentrum

  • alle voertuigen te bezichtigen

  • al het onderricht dat gegeven wordt, bij te wonen

  • vaststellingen te doen

  • documenten ter plaatse te raadplegen en er een kopie van te nemen of vragen.

Uw erkenningsaanvraag indienen

Om erkend te worden als LZV-opleidingscentrum, bezorgt u volgende gegevens aan het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken(opent in nieuw venster):

 1. Algemene gegevens

Als de aanvrager een natuurlijk persoon is:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • ondernemingsnummer.

Als de aanvrager een rechtspersoon is:

 • maatschappelijke naam
 • juridisch statuut
 • adres van de maatschappelijke zetel
 • ondernemingsnummer
 1. De contactgegevens en de eventuele website van de onderneming
 2. De voor- en achternaam en het rijksregisternummer van de verantwoordelijke
 3. De contactgegevens van de verantwoordelijke

Documenten

Voeg bij uw aanvraag ook de volgende documenten toe:

 1. Een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of elk ander document waaruit blijkt dat de aanvrager een onderneming is
 2. Het programma en het draaiboek van de opleiding
 3. De toestemming aan inspecteurs die de minister of zijn gemachtigde aanwijst om:
  • in elk geval de lokalen en de terreinen te betreden die deel uitmaken van of gebruikt worden door het opleidingscentrum
  • alle voertuigen te bezichtigen
  • al het onderricht dat gegeven wordt, bij te wonen
  • vaststellingen te doen
  • documenten ter plaatse te raadplegen, een kopie te nemen of te vragen van die documenten.

Kostprijs

U betaalt 80 euro (jaarlijks geïndexeerd) voor uw erkenningsaanvraag. Daarnaast betaalt u voor uw erkend opleidingscentrum een jaarlijkse retributie van 80 euro (jaarlijks geïndexeerd).