Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is bevoegd voor de erkenning van een onderneming als kwaliteitsvolle werkplek in het kader van duale en andere alternerende opleidingen.

Daarbij oefent het ook controle uit op de uitvoering van de overeenkomsten op de werkplek, informeert het ondernemingen over duaal leren, ondersteunt en mobiliseert het ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken, geeft het advies in duaal leren en stelt het jaarlijks een monitoringsrapport op.