Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is bevoegd voor de erkenning van een onderneming als kwaliteitsvolle werkplek in het kader van duale en andere alternerende opleidingen.

Daarnaast is het partnerschap ook bevoegd voor de controle op de uitvoering van de overeenkomsten op de werkplek, het informeren van ondernemingen over duaal leren, het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken. Het partnerschap geeft ook advies over duaal leren en stelt jaarlijks een monitoringsrapport op.

Het Vlaams Partnerschap kan deze bevoegdheden delegeren aan sectorale partnerschappen of aan de VDAB via samenwerkingsakkoorden.