Handleidingen en documenten

Hieronder vindt u de nodige handleidingen en documenten om vlot met het digitale loket aan de slag te gaan.

Machtiging

Indien u door omstandigheden niet in staat bent de aanvraag zelf in te dienen kan u een sectoraal partnerschap machtigen om dit in uw plaats te doen. U dient de gemachtigde een ondertekend machtigingsdocument te bezorgen als bewijs dat deze de gegevens van uw onderneming in het digitale loket mag beheren. Daarnaast moet u voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen en ondertekenen, om aan te geven dat uw onderneming en de mentor(en) aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.