Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het digitale loket app.werkplekduaal.be voor ondernemingen

Het digitale loket app.werkplekduaal.be voor ondernemingen

App.werkplekduaal.be is het digitale loket voor het indienen en behandelen van erkenningsaanvragen en de opmaak en registratie van overeenkomsten in duaal leren en alternerende opleidingen.

Handleidingen en documenten

Hieronder vindt u de nodige handleidingen en documenten om vlot met het digitale loket aan de slag te gaan.

Handleidingen voor het gebruik van het digitale loket

De toegang tot het digitale loket verloopt via het systeem van elektronische aanmelden van de Vlaamse overheid. Van zodra u ingelogd bent, kan u in het loket onder andere uw dashboard raadplegen, een erkenningsaanvraag indienen of een nieuwe mentor toevoegen aan een erkenning. In onderstaande handleidingen vindt u meer informatie over het gebruik van het loket.

Machtiging

Indien u door omstandigheden niet in staat bent de aanvraag zelf in te dienen kan u een sectoraal partnerschap machtigen om dit in uw plaats te doen. U dient de gemachtigde een ondertekend machtigingsdocument te bezorgen als bewijs dat deze de gegevens van uw onderneming in het digitale loket mag beheren. Daarnaast moet u voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen en ondertekenen, om aan te geven dat uw onderneming en de mentor(en) aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.