Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ecologische wijken Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Ecologische wijken

Een ecologische wijk is duurzaam in al zijn aspecten. Zowel de stedelijke structuur, de gebouwen, de energievraag en -productie als de inrichting van de publieke ruimte zijn maximaal duurzaam. Er wordt gezocht naar slimme oplossingen om voldoende hoge dichtheden van bebouwing te combineren met kwaliteitsvolle open ruimte. Een publieke ruimte met veel ruimte voor groen en water. De hoeveelheid verharding wordt tot een minimum beperkt. De auto wordt zo veel mogelijk uit de wijk gehouden en er wordt gekozen voor duurzame verplaatsingen met de fiets en te voet.

Südstadt Tübingen (DE)

Het zuiden van Tübingen is een stedelijke brownfieldontwikkeling waar een voormalige militaire kazerne was gevestigd. Sinds het vertrek begin jaren 90 werd hier een duurzame wijk gepland, met een hoge densiteit en een variatie aan stedelijke functies. Nieuwe stedelijke bouwblokken vullen de militaire barakken aan. Om een sociale mix en een diversiteit aan woonvormen te garanderen, werden bouwgroepen georganiseerd. De binnenblokken zijn ingericht als semiprivate tuin voor de bewoners, auto’s zijn te gast in de straten.

GWL terrein, Amsterdam (NL)

Nabij het historisch centrum van Amsterdam werd een woonwijk gerealiseerd op het voormalige terrein van het gemeentelijk drinkwaterleidingbedrijf. De ambitie was de realisatie van een duurzame en ecologische wijk en een nieuwe impuls voor een stadsdeel dat destijds gold als achtergesteld en weinig aantrekkelijk. Het uitgangspunt was een autovrije wijk met 600 woningen en een vermindering van het energie- en waterverbruik. De bouwblokken hebben vijf of meer bouwlagen, waardoor een densiteit van 100 woningen/ha kan worden gerealiseerd. De woningen hebben zicht op de ruime binnenruimte waar o.a. waterpartijen, speelpleinen en fietsstallingen zijn voorzien. De privétuinen worden omzoomd met ligusterhagen en gaan over in de groene binnenruimte. Regenwater wordt opgevangen via een open grachtenstelsel in de centrale buffervijver.

Vaartkom/Tweewaters, Leuven (BE)

Dit project in Leuven omvat de transformatie van een verlaten industrieterrein in een levendige stadswijk aan het water (o.a. met de voormalige brouwerijsite ‘Stella’), met behoud van de molens van Orshoven en het herbestemmen van de silo’s om het eigen karakter van de wijk te beklemtonen. De woondichtheid bedraagt 109 woningen/ha, wat mogelijk is door de voorziene hoogbouw. Er is plaats voor 1200 laagenergetische woningen, BREEAM-gecertificeerd. De wijk wordt volledig autovrij ingericht, waardoor de grote groene tussenruimtes meer dan 70% van het terrein zullen innemen. De Dijle vormt in het plan de groene ader van de nieuwe wijk. Het ecologisch groen met een hogere natuurwaarde is ook geconcentreerd langsheen de Dijle, maar infiltreert op strategische plaatsen ook tussen de gebouwen. De rivier dient voor waterzuivering en biedt een halfopen biotoop voor fauna en flora.

De Vloei, Ieper (BE)
Aan de oostelijke stadsrand van Ieper wordt 10 ha ontwikkeld met 260 wooneenheden. De vormgeving en het materiaalgebruik werden vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Vier blauwgroene assen structureren de wijk, elk met een verschillende schaal en verschillend gebruik. De wijk wordt opgevat als waterbuffer en dus voorzien van beken, grachten, vijvers, doorlaatbare verharding… De bovengrondse waterpartijen worden geïntegreerd in de publieke ruimte zodat kinderen er kunnen spelen. De erfafscheidingen bestaan uit inheems plantgoed.