Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwstenen voor klimaatadaptatie Klimaatadaptatie

Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Om een stadsdeel of stedelijke regio klimaatbestendig te ontwerpen, kunt u gebruikmaken van bouwstenen. Dat zijn ruimtelijke ontwerpeenheden die een of meerdere klimaatadaptieve maatregelen in zich dragen, maar waarbij specifiek gezocht wordt naar meerwaarde op ruimtelijk, stedenbouwkundig en maatschappelijk vlak. De bouwstenen zijn toepasbaar in verschillende contexten. Het complexe samenspel tussen de bestaande ruimtelijke structuur, de klimaatopgave en de stedelijke opgave in Vlaanderen maken dat het toepassen van deze bouwstenen steeds maatwerk vraagt. Hieronder vindt u een aantal mogelijke bouwstenen.