Gedaan met laden. U bevindt zich op: Microcentraliteiten als koele plaatsen Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Microcentraliteiten als koele plaatsen

Microcentraliteiten zijn plekken met een concentratie van stedelijke activiteit, van publiek gebruik, die een verstedelijkt landschap structureren. Wil men dat die plekken ook in de toekomst blijven functioneren als publieke pleisterplaatsen, dan moet er prioritair aandacht worden besteed aan het vermijden van hittestress op die plekken. Als microcentraliteiten koele plaatsen worden, zal het klimatologische comfort die stedelijke ruimte in zijn intens stedelijk gebruik verder ondersteunen. Ook andere klimaateffecten – zoals bijvoorbeeld wateroverlast – moeten er opgevangen worden. Microcentraliteiten zijn ook de uitgelezen locaties om verder slim te verdichten.

Verticaal stadswonen, Antwerpen (BE)

Het masterplan voor Nieuw Zuid, een nieuwe stadsontwikkeling langs de Schelde en ten zuiden van het historisch centrum van Antwerpen, bepaalde de contour en de hoogte van de toren. Door de beschikbare oppervlakte efficiënter in te tekenen, kan binnen hetzelfde volume meer ruimte gegeven worden aan de individuele woonoppervlakte en wordt bijkomend een sociaal programma geïntroduceerd dat ruimte biedt voor gemeenschappelijke ontmoeting en collectieve activiteiten. Een sluier opgebouwd uit een vlakkenpatroon wordt rond de gevels van de slanke toren gedrapeerd. Binnen elk vlak van de sluier worden appartementen gegroepeerd in een collectieve entiteit die aansluit op de terrasruimtes. Op de kopgevels worden zo glazen wintertuinen bekomen die als afsluitbare groene buitenleefruimtes kunnen worden gebruikt.

Binnen het voorstel worden verschillende gemeenschapsruimtes gesuggereerd, een fietsherstelruimte en een gezamenlijke eetruimte aan de voet van de toren. Een gedeelde dubbelhoge ruimte voor zowel bewoners als kantoorgebruikers sluit aan op de daktuin boven op de laagbouw en een groene triplex torenkamer biedt spectaculaire zichten over Antwerpen en de Schelde.

Stadshal en Emiel Braunplein, Gent (BE)

Het Emile Braunplein was een parkeerruimte in het centrum van de stad. De vernieuwde aanleg houdt een nieuw park en een overdekte ontmoetingsplaats in. Boven op het plein positioneert de stadshal zich als vanzelf tussen de Poeljemarkt, het Gouden Leeuwplein en de lager gelegen Green. Naast de stadshal ligt een dieper gelegen stadsparkje met zacht hellende paden, graszones en bomen.

Dankzij dit project is het Emile Braunplein getransformeerd van een kale doorgangsplek naar een attractieve en dynamische plek midden in het centrum waar mensen onder andere elkaar kunnen ontmoeten, kunnen luieren in het parkje en kunnen deelnemen aan evenementen onder de stadshal.

Intergenerationeel project Linkeroever, Antwerpen (BE)

Met het Intergenerationeel Project Linkeroever (IGLO) wil de stad Antwerpen een eerste stap zetten in de heropwaardering van Europark op de Linkeroever in Antwerpen. Door de implementatie van een sociale infrastructuur (rust- en verzorgingstehuis, school, dienstencentrum, kinderdagverblijf, levensloopwoningen en jeugdcentrum) in het hart van Europark wordt het monofunctionele karakter van de hoogbouwwijk doorbroken. Tegelijkertijd is er sprake van een opwaardering van de fysieke omgeving.

Zowel om ruimtelijke redenen als ter ondersteuning van het intergenerationele aspect is geopteerd om de publieke voorzieningen in Europark te concentreren langs een straat, de IGLO-straat. Binnen de contouren van de IGLO-straat worden een aantal plekken gemarkeerd door geïsoleerde bomen of bomengroepen geplant in een struikmassief als groene plint.