Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stedelijke velden Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Stedelijke velden

Velden zijn grootschalige open ruimtes die verschillende functies kunnen opnemen. Het kan gaan over stedelijke landbouw, over recreatieve programma’s zoals sportvelden, over energieproductie en over graslanden die vooral vanuit natuuroogpunt worden benaderd. Velden hebben niet alleen een globaal verkoelend effect, maar hun openheid zal ook verkoelende windstromen versterken.

Groen Lint, Oostende (BE)

Het Groen Lint vormt een fiets- en wandelpad dat 15 bijzondere groenzones rond de stad verbindt. Sleutelbegrippen voor de ontwikkeling van het Groen Lint zijn: natuur, erfgoed, mobiliteit, stedelijke landbouw, energie, water en recreatie. Vandaag bestaat het Groen Lint al als een aantrekkelijk traject rond de stad. Het masterplan onderzoekt mogelijkheden om het Groen Lint als nieuwe publieke ruimte rond Oostende te ontwikkelen. Vanuit drie invalshoeken worden manieren onderzocht om het engagement van het Groen Lint met de stad en het omliggende landschap te versterken. Ten eerste wordt een aanzet gegeven voor een toekomstige Groene Gordel rond Oostende. Ten tweede wordt het traject van het Groen Lint geoptimaliseerd en ten derde zorgen punctuele ingrepen langsheen het Groen Lint voor een versterking van het Groen Lint als publieke ruimte.

Les hortillonnages d’ Amiens (FR)

Een netwerk van drijvende tuinen in het centrum van Amiens wordt sinds de middeleeuwen gecultiveerd. Het vormt een patchwork van 300 ha en is dooraderd met meer dan 60 kilometer smalle kanaaltjes of ‘rieux’.