Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stedelijk groen: biodiversiteit en recreatie Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Stedelijk groen: biodiversiteit en recreatie

Parken hebben een belangrijke verkoelende functie in de stad en de stedelijke regio. Daarnaast kunnen ze ook recreatief van grote betekenis zijn voor de stedeling. Parken met een goede uitgebouwde groene en blauwe structuur dragen sterk bij tot een verhoogde biodiversiteit. Een combinatie van verschillende groenvormen en gradiënten van nat en droog zijn zowel op het vlak van biodiversiteit als op het vlak van beeldkwaliteit het meest aangewezen.

Parc de Sausset (FR)

Het Parc de Sausset werd oorspronkelijk gebruikt voor graanteelt en is vandaag omringd door grootschalige industriële activiteiten. Er werden drie verschillende landschappen gecreëerd: een stedelijk park, een bos en een bocagelandschap. Het stedelijk park is het meest herkenbare, inclusief waterelementen en plaza’s. Het bocagelandschap combineert recreatieve paden met productieve landschappen, een kinderboerderij en volkstuinen.

Toegangszone Gentbrugse Meersen (BE)

De toegangszone van de Groenpool Gentbrugse Meersen ligt ingebed in het stedelijk weefsel en moet dus naast toegangszone ook een volwaardig park zijn met hoge verblijfskwaliteit, bruikbaar en beleefbaar voor zowel omwonenden als passanten. Het recreatieve aspect en de aandacht voor natuur(ontwikkeling) moeten in dit park een evenwicht vinden. Een bomenframe zorgt voor de algemene samenhang en ordening van de toegangszone. De Rietgracht krijgt geherprofileerde natuurlijke oevers.

Duisburg Nord Landschaftspark (DE)

“Duisburg Nord Landschaftspark” is meer dan 200 ha groot met daarop een hoogoveninstallatie. Vanaf 1990 werd de industriële site stelselmatig omgevormd tot stedelijk groen voor biodiversiteit en recreatie, door de natuur gecontroleerd het terrein te laten overnemen. De Emscher, een rivier die voorheen werd gebruikt als open riool, werd gezuiverd. Daardoor kon de vallei worden ingericht voor natuurontwikkeling en recreatie. De verwilderde site biedt ruimte aan diverse vormen van recreatie (duiken, klimmen...) en aan diverse biotopen en bijzondere flora, te danken aan de ongebruikelijke groeiomstandigheden.

Park Spoor Noord, Antwerpen (BE)

Park Spoor Noord werd aangelegd op de terreinen van het voormalige rangeerstation ‘Antwerpen Dam’. Het is opgevat als een wijd en eenvoudig ontworpen grasveld, doorkruist met paden die de verschillende buurten met elkaar en met het park verbinden. Tuinen, sportvelden, doorzichtige bossen bieden plaats aan verschillende formele en informele sociale activiteiten en definiëren meervoudige atmosferen.