Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groenblauw raamwerk Bouwstenen voor klimaatadaptatie

Groenblauw raamwerk

Een groenblauw raamwerk is een ecologische infrastructuur die gelijktijdig inzet op een ruim palet van ecosysteemdiensten, zoals het voorzien van voedsel en proper water; het reguleren van klimaat en watermanagement; het ondersteunen en ontwikkelen van habitats voor planten en dieren; het voorzien van een culturele ruimte met ruimte voor werken, wonen, recreëren… Een groenblauw raamwerk is een noodzakelijk kader voor de ontwikkeling van een stad en garandeert dat dit kader ook in de toekomst gereproduceerd blijft.

Bedrijventerrein Siesegem (BE)

In het traditionele landschap van de Siesegemkouter hebben topografie, water en vegetatie veel sporen achtergelaten. De ontwikkeling van een bedrijvenzone zal er geleidelijk aan gebeuren, waarbij de meest waardevolle gebieden als park worden bestemd. Het park zal het terrein ruimtelijk organiseren, en bestaat uit een raamwerk van diverse landschapselementen: beken, vochtige gebieden en vijvers, een coulisselandschap, een boomgaard… In het masterplan wordt ook een netwerk van wadi’s en bekkens opgelegd, net als groendaken.

Eco-boulevard, Vallecas (ES)

Het voorstel voor de eco-boulevard in Vallecas bestaat uit het densifiëren van het bestaande bomengrid en de introductie van een ‘luchtboom’-paviljoen als sociale katalysator. Deze tijdelijke paviljoenen bieden schaduw aan diverse activiteiten zolang de aangeplante bomen nog onvoldoende afscherming geven. Wanneer de bomen volgroeid zijn, vormen de opgebroken paviljoenen een open ruimte.

L’Île Seguin, Parijs (FR)

Het Seguin Urban Plan zal binnenkort het eiland Seguin transformeren tot een multifunctioneel deel van de stad Parijs. Het eiland is half artificieel en heeft een agricultureel en industrieel verleden. Er wordt een groen raamwerk geïntroduceerd dat de inplanting van de toekomstige stedelijke ontwikkeling vastlegt. Daarnaast biedt de lay-out de mogelijkheid de ruimte toe te eigenen en tijdelijke invullingen te geven: circus, picknickruimte, paviljoenen…

De Vloei, Ieper (BE)
Aan de oostelijke stadsrand van Ieper wordt 10 ha ontwikkeld met 260 wooneenheden. De vormgeving en het materiaalgebruik werden vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Vier blauwgroene assen structureren de wijk, elk met een verschillende schaal en verschillend gebruik. De wijk wordt opgevat als waterbuffer en dus voorzien van beken, grachten, vijvers, doorlaatbare verharding… De bovengrondse waterpartijen worden geïntegreerd in de publieke ruimte zodat kinderen er kunnen spelen. De erfafscheidingen bestaan uit inheems plantgoed.