Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cascade aan voorrangen bij strengere woonbinding definitief goedgekeurd Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Cascade aan voorrangen bij strengere woonbinding definitief goedgekeurd

Nieuwsbericht
7 mei 2024

Op 3 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering een wijziging aan art. 6.23, §1 BVCW definitief goed. Op dit moment kan een gemeente via het toewijzingsreglement voor toewijzingen in pijler 1 (standaardtoewijzingen) slechts één extra voorrang voor strengere woonbinding met de gemeente invoeren. Met de wijziging kan een gemeente via het toewijzingsreglement meerdere voorrangen of een cascade aan voorrangen voor strengere woonbinding met de gemeente invoeren. De voorrangsbepalingen bepalen het aantal jaar dat de kandidaat-huurder in de gemeente woont of gewoond heeft. Een woonbindingsvoorwaarde toevoegen die minder streng is dan de standaardbepaling (ten minste vijf jaar in de afgelopen tien jaar) zal nog steeds niet mogelijk zijn.

De wijziging treedt in werking op de tiende dag na de publicatie van de wijziging in het Belgisch Staatsblad. We houden u op de hoogte.

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij socialehuur.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).