Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingen Lokaal woonbeleid

Opleidingen

Wonen in Vlaanderen organiseert regelmatig opleidingen over diverse thema’s, en dat voor verschillende doelgroepen. Via onze opleidingskalender krijgt u een overzicht van alle opleidingen over lokaal woonbeleid. Indien er info, presentaties en webinars voorhanden zijn, vindt u deze ook hier terug. Bent u nieuw? Kijk dan zeker naar ons aanbod voor nieuwe medewerkers van gemeenten en IGS’en. 

Nieuw in het werkveld wonen?

Voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden Lokaal woonbeleid organiseren we kennismakingsdagen.

We laten wie nieuw is in het werkveld kennismaken met de Vlaamse Instrumenten die lokaal kunnen ingezet worden voor een sterk woonbeleid.

We starten met een introductie in het BVR Lokaal woonbeleid, waar we dieper ingaan op de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen en hoe een lokaal bestuur deze opdrachten kan uitvoeren.

We belichten Sociaal Wonen vanuit de regisseursrol van de lokale besturen. Er wordt tijd voorzien voor een korte, praktische instructie over het projectportaal.

We maken u wegwijs in het premielandschap. Welke premies zijn er, hoe kunnen ze aangevraagd worden, wat zijn de valkuilen en welke tips zijn er voor potentiële aanvragers? Wat zijn de voorwaarden? Welke suggesties zijn er voor een vlotte afhandeling? We gebruiken de website als wegwijzer.

De handleiding woningkwaliteit is de rode draad die we gebruiken om het woningkwaliteitsbeleid toe te lichten.

We nodigen de deelnemers uit om de instructiefilmpjes over leegstand en over verwaarlozing op voorhand te bekijken, we voorzien tijd om de resterende vragen te beantwoorden.

Overlegtafels en inspiratiesessies

Een overlegtafel is een vorm van lerend netwerk dat groeit vanuit de groep en waarbij het proces en de uitwisseling van informatie en goede praktijkvoorbeelden belangrijk zijn. Dit is een semi-vaste groep, waardoor er een vorm van vertrouwen is en waar interactie kan spelen.

In elke provincie organiseert Wonen in Vlaanderen twee tot vier keer per jaar overlegtafels voor huisvestingsambtenaren en/of voor coördinatoren van IGS-projecten lokaal woonbeleid.

We organiseren periodiek ook een overlegtafel voor de 13 centrumsteden.

Een inspiratiesessie is een vormingsmoment waarbij de inhoud vertrekt vanuit signalen van het werkveld. De doelgroep is afhankelijk van het thema. De methodiek wordt gekozen in functie van de inhoud: van een spreker tot interactieve workshops, alle leerstijlen en werkvormen kunnen aangesproken worden.

We organiseren minstens twee keer per jaar inspiratiesessies voor 1 of meerdere provincies.