Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dak- en thuisloosheid Toewijzen

Dak- en thuisloosheid

Graag schenken we aandacht aan een belangrijke doelgroep, nl. dak- en thuislozen. Op deze pagina reiken we enkele handvaten aan waarmee we met z’n allen deze personen die dringend nood hebben aan degelijke huisvesting een oplossing kunnen bieden.  

Wonen in Vlaanderen zet zich in voor een thuis voor iedereen. Degenen die dit in de praktijk effectief bewerkstellingen zijn de lokale besturen en de sociale verhuurders.

Elke dag zorgt u ervoor dat de juiste personen een sociale woning worden toegewezen, de personen die hier het meest nood aan hebben. Velen onder u zijn ook volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe toewijzingssysteem dat ingaat op 1 januari 2024, door oprichting van de toewijzingsraad op initiatief van de (toekomstige) woonmaatschappij en waarin alle gemeenten van het werkingsgebied zetelen en daarbij horend de voorbereiding van het toekomstige toewijzingsreglement

Graag schenken we even aandacht aan een belangrijke doelgroep, nl. dak- en thuislozen. We reiken enkele handvaten aan waarmee we met z’n allen deze personen die dringend nood hebben aan degelijke huisvesting een oplossing kunnen bieden.

Dit is mogelijk binnen de bestaande systemen die we toepassen in de sociale huisvesting maar ook binnen het nieuwe toewijzingssysteem dat vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn. Daarnaast wil Wonen in Vlaanderen kennisdeling stimuleren én wordt gekeken naar nieuwe oplossingen.

Een woning voor dak- en thuislozen

Wonen in Vlaanderen wil u ondersteunen bij het zoeken naar woonoplossingen voor dak- en thuislozen. Hieronder vindt u welke initiatieven we hiervoor voorzien.

Informatie over dak- en thuisloosheid

Mogelijkheden binnen sociale huur

Instroom en toewijzing

We geven u mee hoe u vandaag en in de toekomst een beleid inzake dak- en thuisloosheid kan integreren in het lokale toewijzingsbeleid.

Ter inspiratie

Hieronder vindt u de documentatie van deze inspiratiesessie.

Contact

Heeft u zelf een interessant project voor de opvang van dak- en thuislozen dat u graag wil delen met uw collega’s? Neem contact op met de helpdesk sociale huur.