• De reglementering van het sociaal huurstelsel is van toepassing op alle sociale huurwoningen. Echter, een sociale verhuurder kan beslissen sociale woningen buiten het sociaal huurrecht te verhuren. Dit kan enkel in volgende gevallen:

 • Sommige lokale besturen wensen hun huurpatrimonium onder te brengen binnen het sociale huurstelsel om de doelstelling van het sociaal objectief van het Grond- en Pandenbeleid te halen. Er zijn twee manieren om dit te realiseren:

  • Vrijwillige toepassing van het Besluit Vlaamse Codex Wonen (boek6) door het lokaal bestuur op huurpatrimonium.
  • In beheer geven van het huurpatrimonium bij een sociale woonmaatschappij.

  Regelgeving

  • Decreet van 23 december 2011

  Sociale verhuurders kunnen aanmelden op deze website en vinden dan Omzendbrief en Model beheersovereenkomst terug op de documentenpagina van andere verhuurvormen.

 • SHM’s kunnen een bescheiden huuraanbod verwezenlijken, tot maximum 20% van hun jaarlijkse investeringsvolume. Dat bescheiden huuraanbod verhuurt u bij voorrang aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden die zich tijdelijk in een bijzondere of moeilijke situatie bevinden. U hanteert hiervoor een gescheiden boekhouding.

Sociale verhuurders kunnen aanmelden op deze website en vinden dan alle modeldocumenten en formulieren over ‘andere verhuurvormen’ op de documentenpagina van andere verhuurvormen.