Gedaan met laden. U bevindt zich op: U stelt een zelfstandige woning of een kamer ter beschikking Huisvesting

U stelt een zelfstandige woning of een kamer ter beschikking

Wanneer u een woning, appartement of kamer bezit die momenteel niet bewoond is of die u gebruikt als tweede verblijf, kunt u die ter beschikking stellen van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Een zelfstandige woning is een woning die beschikt over een eigen toilet, een eigen bad of douche en een eigen kookgelegenheid.

Een kamer is een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

U sluit een huurovereenkomst

Beschikt u over een zelfstandige woning of een kamer die u ter beschikking wilt stellen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, dan kunt u gebruik maken van een bijzonder huurregime dat specifiek werd uitgewerkt voor het sluiten van een huurovereenkomst met tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

(bron: artikel 5 decreet van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne(opent in nieuw venster) en artikel 6 besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne(opent in nieuw venster))

Wat houdt dit bijzonder huurregime in?

U sluit een schriftelijke huurovereenkomst met de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne:

 • Bij aanvang van de huurovereenkomst maakt u samen een omstandige plaatsbeschrijving op. U maakt de intredende plaatsbeschrijving best samen in onderling akkoord op, waarbij u veel foto’s voegt aan de geschreven plaatsbeschrijving. Beide partijen ondertekenen nadien de plaatsbeschrijving. Een dergelijke minnelijke plaatsbeschrijving is gratis.
 • U moet de huurovereenkomst registreren bij het kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën.

De huurovereenkomst heeft een duur van minstens drie maanden:

 • De huurovereenkomst loopt automatisch verder met periodes van drie maanden, tenzij u minstens twee maanden voor het einde van een periode van drie maanden de huurovereenkomst opzegt.
 • De huurovereenkomst kan zowel door u als door uw huurder vroegtijdig worden beëindigd:
  • U kunt de huurovereenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van 7 dagen, terwijl uw huurder de huurovereenkomst kan beëindigen zonder opzeggingstermijn.
  • De opzeggingstermijn voor u als verhuurder neemt een aanvang op de derde werkdag na de datum waarop de opzegging is gedaan.
  • Wanneer uw huurder opzegt zonder opzeggingstermijn, wordt de huurovereenkomst beëindigd op de derde werkdag na de datum waarop de opzegging is gedaan.
  • Het is aangeraden om de huurovereenkomst op te zeggen op een wijze die nadien het bewijs kan leveren dat u hebt opgezegd (bv. een aangetekende brief).
  • Er is nooit een opzeggingsvergoeding verschuldigd.

De huurwoning moet voldoen aan de minimale woningkwaliteitsvereisten, maar specifiek voor het huisvesten van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne gelden afwijkende minimale woningkwaliteitsnormen. Tijdens de periode van de huurovereenkomst zorgt u ervoor dat de woning blijft voldoen aan soepelere woningkwaliteitsvereisten.

U komt met uw huurder een redelijke huurprijs overeen. Om een redelijke huurprijs te bepalen kunt u zich baseren op volgende bedragen:

Inclusief kosten en lasten

alleenstaande persoon

persoon met gezinslast

samenwonende persoon

zelfstandige woning

468 euro

632 euro

312 euro

kamer

234 euro

317 euro

156 euro

Exclusief kosten en lasten

alleenstaande persoon

persoon met gezinslast

samenwonende persoon

zelfstandige woning

351 euro

474 euro

234 euro

kamer

176 euro

238 euro

117 euro

Als de huurovereenkomst langer dan een jaar duurt, kan u de huurprijs indexeren op de verjaardag van de huurovereenkomst. Er is geen herziening van de huurprijs mogelijk.

U kunt in de huurovereenkomst overeenkomen dat uw huurder de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning betaalt.

 • U kunt de kosten en lasten aanrekenen aan uw huurder via een forfait (vast maandelijks bedrag). Op die manier kunnen afrekeningen en controle van de facturen worden vermeden. Het nadeel van het forfait is echter dat dit vast ligt en dus niet kan worden aangepast wanneer het te hoog of te laag blijkt te zijn.
 • Wanneer u de kosten en lasten aanrekent op basis van het werkelijk verbruik, kunt u een voorschot overeenkomen in de huurovereenkomst. Nadien (normaal gezien jaarlijks) volgt de afrekening op basis van de werkelijke kosten die de verhuurder heeft moeten voorschieten. Het nadeel van deze wijze om kosten en lasten aan te rekenen is dat u de afrekening vaak pas lange tijd na het einde van de huurovereenkomst kan opmaken.
 • Wanneer u de kosten en lasten al mee in de huurprijs hebt opgenomen, kunt u uiteraard geen kosten en lasten meer afzonderlijk aanrekenen.

U kan in de huurovereenkomst overeenkomen dat uw huurder een huurwaarborg stelt. De huurwaarborg bedraagt maximaal drie maanden de huurprijs (zonder forfait of voorschot voor de kosten en lasten). Er zijn verschillende waarborgvormen mogelijk. In dit geval lijkt een bankwaarborg via het OCMW of een borgstelling door het OCMW de beste huurwaarborgvorm.

De huurder heeft de verplichting zijn huurdersaansprakelijkheid voor brand en waterschade te laten verzekeren. Aangezien dat voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne niet evident is, kunt u met uw verzekeraar overeenkomen dat tegen een bepaalde meerkost uw verzekeringsovereenkomst wordt aangevuld met een clausule van afstand van verhaal. De meerkost kunt u doorrekenen aan uw huurder als kost.

Op het einde van de huurovereenkomst kunt u een uittredende plaatsbeschrijving opmaken om te bekijken of er huurschade is.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een modelhuurovereenkomst(Word bestand opent in nieuw venster) opgesteld. Hieronder vindt u de documenten in andere talen.

Modelhuurovereenkomst in het Oekraïens(Word bestand opent in nieuw venster)

Modelhuurovereenkomst in het Frans(Word bestand opent in nieuw venster)

Modelhuurovereenkomst in het Engels(Word bestand opent in nieuw venster)

Modelhuurovereenkomst in het Russisch(Word bestand opent in nieuw venster)

U sluit een opvangovereenkomst

Wanneer u geen huurprijs vraagt, maar u wel een woning ter beschikking stelt van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, wordt er geen huurovereenkomst gesloten, maar een opvangovereenkomst.

Van belang is dat u effectief geen huurprijs vraagt (een huurprijs is een vergoeding voor het gebruik van de woning door de huurder). Een vergoeding voor de kosten van verbruik kan wel, maar een dergelijke vergoeding moet afgestemd zijn op de effectieve kost van het verbruik en mag geen verdoken huurprijs zijn.

De woning moet voldoen aan de woningkwaliteitsnormen. Specifiek voor het huisvesten van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne gelden soepelere voorwaarden.

U bepaalt in de opvangovereenkomst de duur. Op het einde van de voorziene duur geeft de gebruiker de woning aan u terug in de staat waarin hij die heeft ontvangen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een model van opvangovereenkomst(Word bestand opent in nieuw venster) opgesteld. Hieronder vindt u de documenten in andere talen.

Opvangovereenkomst in het Oekraïens(Word bestand opent in nieuw venster)

Opvangovereenkomst in het Frans(Word bestand opent in nieuw venster)

Opvangovereenkomst in het Engels(Word bestand opent in nieuw venster)

Opvangovereenkomst in het Russisch(Word bestand opent in nieuw venster)