De taskforce neemt de coördinatie van de vluchtelingenuitdaging op en wordt voorgezeten door Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

  Taken van de taskforce

  • het lokale aanbod actueel en accuraat in kaart brengen en vergroten
  • praktische afspraken maken met de federale overheid over de toewijzing van personen in functie van de lokale realiteit en draagkracht
  • een overzicht bijhouden van de specifieke maatregelen van de Vlaamse beleidsdomeinen
  • de specifieke maatregelen van de Vlaamse beleidsdomeinen en daaraan gekoppelde behoeften in kaart brengen ter voorbereiding van discussie binnen de Vlaamse Regering
  • relevante informatie verzamelen en ontsluiten voor de lokale besturen, de Vlaamse beleidssectoren en het federale niveau
  • fungeren als uniek aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid, de lokale besturen en het federale niveau
  • de verschillende domeinen bijstaan om via flexibele kaders tijdelijke maatregelen uit te werken.

  In september werd een eerste voortgangsrapport(PDF bestand opent in nieuw venster) gepubliceerd. Hiermee wenst de Taskforce een overzicht van en duiding te bieden bij de genomen maatregelen, de actuele stand van zaken op het terrein en de financieel-budgettaire situatie.

  Bij elke herverdeling uit de provisie Noodfonds Oekraïne zal de Taskforce een actualisatie van deze rapportage opmaken.