De taskforce neemt de coördinatie van de vluchtelingenuitdaging op en wordt voorgezeten door Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

  Taken van de taskforce

  • het lokale aanbod actueel en accuraat in kaart brengen en vergroten
  • praktische afspraken maken met de federale overheid over de toewijzing van personen in functie van de lokale realiteit en draagkracht
  • een overzicht bijhouden van de specifieke maatregelen van de Vlaamse beleidsdomeinen
  • de specifieke maatregelen van de Vlaamse beleidsdomeinen en daaraan gekoppelde behoeften in kaart brengen ter voorbereiding van discussie binnen de Vlaamse Regering
  • relevante informatie verzamelen en ontsluiten voor de lokale besturen, de Vlaamse beleidssectoren en het federale niveau
  • fungeren als uniek aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid, de lokale besturen en het federale niveau
  • de verschillende domeinen bijstaan om via flexibele kaders tijdelijke maatregelen uit te werken.