Fase 2: naar 30.000 huisvestingsplaatsen

Vandaag vinden heel wat mensen op de vlucht uit Oekraïne een eerste onderdak bij familie of vrienden. Ook heel wat burgers boden via de #plekvrij-campagne een tijdelijke opvangplaats aan. Die eerste noodopvang helpt deze tijdelijk ontheemden om even op adem te komen, maar biedt hen in veel gevallen geen duurzame oplossing.

De eerste doelstelling van 18.000 huisvestingsplaatsen tegen 1 april werd gehaald. Tegen 15 juni wil Vlaanderen maar liefst 30.000 huisvestingsplaatsen voorzien voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. Ondertussen lopen de nodige voorbereidingen om nog meer tijdelijk ontheemden op te vangen als dat nodig zou zijn.

mensen op de vlucht uit Oekraïne zullen dan terechtkunnen in:

 1. Gecreëerde opvangplaatsen: met of zonder opknapwerken
  Huisvestingsplaatsen bij particulieren, lokale besturen of organisaties die op vraag van het lokale bestuur plaatsen ter beschikking stellen.
 2. Specifieke verblijfscomplexen
  Huisvestingsplaatsen in hotels, pensions, vakantiewoningen (in een vakantiepark), assistentiewoningen en jeugdhotels.
 3. Nooddorpen
  2 pilootprojecten in Antwerpen en Mechelen.

Aan die 3 types van huisvestingsplaatsen zijn subsidies verbonden voor lokale besturen. Deze subsidies kunnen enkel toegekend worden aan plaatsen die geregistreerd zijn in de Vlaamse digitale huisvestingstool.

Meld huisvestingsplaatsen in de Vlaamse digitale huisvestingstool

In de digitale tool meldt u duurzame plaatsen aan voor de huisvesting van mensen op de vlucht uit Oekraïne. Lokale besturen, bedrijven en organisaties kunnen huisvestingsplaatsen aanmelden. Denk daarbij aan leegstaande huizen, appartementen of studio’s. Of aan beschikbare kamers in internaten, woonzorgcentra en andere gebouwen.

 • De gemeentelijke coördinator van een lokaal bestuur kan de geregistreerde huisvestingsplaatsen in de huisvestingstool consulteren, valideren en toekennen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

  Zij doen dit via een speciale platformtoepassing (toegang via ACM-IDM). De link naar de toepassing staat in de bevestigingsmail die ze hebben ontvangen na registratie.
 • Andere aanbieders van duurzaam opvangaanbod (vakantieparken, scholen,...) geven via vlaanderen-helpt.be ((opent in nieuw venster)) hun aanbod in.

In de tool kunt u aangeven of de plaatsen snel inzetbaar zijn, of pas op langere termijn omdat eerst nog aanpassingen moeten gebeuren.

Goed om te weten: Er is een opleidingsaanbod beschikbaar voor wie opvangplaatsen moet aanmelden in de tool.

De gemeentelijke coördinator van een lokaal bestuur kan de geregistreerde huisvestingsplaatsen in de huisvestingstool consulteren, valideren en toekennen aan mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Als gemeentelijke coördinator moet u zich eerst registreren via het volgende formulier ((opent in nieuw venster)). Het formulier vraagt ook naar gegevens van je eventuele back-up. Vul die in, en geef je back-up dan ook de link naar dit webformulier ((opent in nieuw venster)) zodat hij of zij het ook zelf kan invullen.

Eens u het formulier heeft ingevuld zal u een bevestigingsmail ontvangen met een instructies over waar en hoe u zich moet aanmelden als gemeentelijke coördinator.

Mogelijkheden regelgeving ruimtelijke ordening en stedenbouw

Het Departement Omgeving maakte een overzicht op van de mogelijkheden die de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw biedt en de gevolgen van sommige keuzes. Dit overzicht biedt een kader

 • voor particulieren die een (deel van een) woning, een leegstaand gebouw of bijgebouw, mobilhome of caravan ter beschikking willen stellen.
 • voor lokale besturen en verenigingen die tijdelijke constructies willen plaatsen of in een bestaand gebouw opvang willen voorzien.

Meer informatie vindt u op de website omgeving.vlaanderen.be/opvang-vluchtelingen-oekraine ((opent in nieuw venster)). ((opent in nieuw venster))

Tijdelijke versoepeling van de woningkwaliteitsnormen

De Vlaamse Regering heeft een beperkt aantal tijdelijke afwijkingen op de woningkwaliteitsnormen vastgesteld om de zoektocht naar tijdelijke huisvesting voor mensen op de vlucht uit Oekraïne te faciliteren.

Je kan een volledig overzicht va deze tijdelijke versoepelingen vinden op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Brandveiligheidsnormen voor opvangplaatsen

Brandveiligheidsnormen zijn in eerste instantie de bevoegdheid van de brandweer, gebaseerd op enerzijds federale wetgeving en anderzijds lokale aanvullende reglementen:

De federale overheid is bevoegd om voor gebouwen basisnormen inzake brandveiligheid op te leggen, ongeacht hun bestemming.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen van de Vlaamse overheid quoteert alleen het risico op brand als risico’s zichtbaar zijn aan de technische installaties.

Het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap van hun kant zijn bevoegd om specifieke brandveiligheidsnormen op te leggen die betrekking hebben op gebouwen waarvan het gebruik samenhangt met aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren.

De gemeenteraad kan verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen.

FAQ

Hier vind je vaakgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Vragen of problemen?

Voor andere vaak gestelde vragen in verband met huisvesting kan je terecht op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Ondervind je problemen met de tool? Neem dan zeker een kijkje op de Status Pagina van Digitaal Vlaanderen ((opent in nieuw venster)). Daar vind je informatie over gepland onderhoud en ongeplande onderbrekingen.

Heb je toch nog een ander probleem of een vraag? Log dan een ticket in de service desk voor Vlaanderen Helpt Oekraïne ((opent in nieuw venster)). Je wordt zo snel mogelijk geholpen.

Dit is het blokje dat ook onderstaan staat op deze webpagina.