Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisvesting Vlaanderen helpt Oekraïne

Huisvesting

Meer dan 30.000 mensen op de vlucht uit Oekraïne vonden een tijdelijke verblijfplaats in Vlaanderen. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor mensen op de vlucht uit Oekraïne: via particulieren, lokale besturen en verenigingen.

Huisvesting voor mensen op de vlucht uit Oekraïne

Heel wat mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten en in Vlaanderen terecht kwamen, vonden een eerste onderdak bij familie of vrienden. Ook heel wat burgers boden als gastgezin een tijdelijke opvangplaats aan. Die eerste noodopvang helpt deze tijdelijk ontheemden om even op adem te komen, maar biedt niet altijd een duurzame oplossing.

De lokale besturen zijn de grote actor in de zoektocht naar voldoende duurzame opvangplaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne. De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de opvang van deze tijdelijk ontheemden. Daarnaast werd vanuit de Vlaamse overheid het regelgevend kader voor het ter beschikking stellen van huisvesting aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne versoepeld.

Mensen op de vlucht uit Oekraïne kunnen terecht in:

 1. Gecreëerde opvangplaatsen: met of zonder opknapwerken
  Huisvestingsplaatsen bij particulieren, lokale besturen of organisaties die op vraag van het lokale bestuur plaatsen ter beschikking stellen.
 2. Specifieke verblijfscomplexen
  Huisvestingsplaatsen in assistentiewoningen, serviceflats, hotels, hostels, jeugdverblijfcentra, vakantiewoningen, B&B’s, vakantieparken of andere toeristische logies.
 3. Nooddorpen
  2 nooddorpen in Antwerpen en Mechelen zijn al sinds medio 2022 operationeel. Vanaf mei 2023 zullen ook in het nooddorp in Gent tijdelijk ontheemden uit Oekraïne verblijven.

Aan die 3 types van huisvestingsplaatsen zijn subsidies verbonden voor lokale besturen. Deze subsidies kunnen enkel toegekend worden aan plaatsen die geregistreerd zijn in de Vlaamse digitale huisvestingstool.

Daarnaast kunnen tijdelijk ontheemden uit Oekraïne ook terecht op de particuliere woningmarkt. Hiervoor zijn geen specifieke subsidies voorzien. Wel is een afwijkend huurregime voor verhuur of terbeschikkingstelling aan tijdelijk ontheemden mogelijk.

Meld huisvestingsplaatsen in de Vlaamse digitale huisvestingstool

In de digitale tool meldt u duurzame plaatsen aan voor de huisvesting van mensen op de vlucht uit Oekraïne. Lokale besturen, bedrijven en organisaties kunnen huisvestingsplaatsen aanmelden. Denk daarbij aan leegstaande huizen, appartementen of studio’s. Of aan beschikbare kamers in internaten, woonzorgcentra en andere gebouwen.

 • De gemeentelijke coördinator van een lokaal bestuur kan de geregistreerde huisvestingsplaatsen in de huisvestingstool consulteren, valideren en toekennen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

  Zij doen dit via een speciale platformtoepassing (toegang via ACM-IDM). De link naar de toepassing staat in de bevestigingsmail die ze hebben ontvangen na registratie.
 • Andere aanbieders van duurzaam opvangaanbod (vakantieparken, scholen,...) geven via vlaanderen-helpt.be(opent in nieuw venster) hun aanbod in.

In de tool kunt u aangeven of de plaatsen snel inzetbaar zijn, of pas op langere termijn omdat eerst nog aanpassingen moeten gebeuren.

Goed om te weten: Er is een opleidingsaanbod beschikbaar voor wie opvangplaatsen moet aanmelden in de tool.

De gemeentelijke coördinator van een lokaal bestuur kan de geregistreerde huisvestingsplaatsen in de huisvestingstool consulteren, valideren en toekennen aan mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Om als gemeentelijke coördinator toegang te krijgen tot het platform, moet u zich eerst registreren via het volgende formulier(opent in nieuw venster). Gelieve alle gegevens in te vullen. Geef daarnaast ook alle postcodes op waarvoor u bevoegd zult zijn om opvangplaatsen te valideren of toe te wijzen.

Eens u het formulier hebt ingevuld zult u een bevestigingsmail ontvangen met instructies over waar en hoe u zich moet aanmelden als gemeentelijke coördinator.

Regelgevend kader voor het ter beschikking stellen van vastgoed van de Vlaamse overheid

Deze memo van 12 mei 2022(PDF bestand opent in nieuw venster) biedt een regelgevend kader voor het ter beschikking stellen van vastgoed van de Vlaamse overheid voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Dit regelgevend kader werd toegepast op de overeenkomsten tussen de overheid of een private partner en de publieke dienst (lokaal bestuur) met het oog op de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Deze memo is gebaseerd op de toen geldende regelgeving en is onderhevig aan mogelijke wijzigingen aan het regelgevend kader.

Dit stroomdiagram(PDF bestand opent in nieuw venster) geeft een schematisch overzicht weer van het regelgevend kader voor overeenkomsten voor de opvang van tijdelijk ontheemden. Het schema werd opgezet als hulpmiddel voor het sluiten van overeenkomsten. De stappen kunnen doorlopen worden om te bekijken welke acties nodig zijn om een onroerend goed ter beschikking te kunnen stellen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Model huurovereenkomst en opvangovereenkomst

Voor de huisvesting van mensen op de vlucht uit Oekraïne kunt u een woning, appartement, studio, kamer,… verhuren volgens een specifiek, afwijkend huurregime of ter beschikking stellen via een opvangovereenkomst.

Draaiboeken en raamcontracten

Het Facilitair Bedrijf stelt een aantal draaiboeken en raamcontracten voor de inrichting en uitbating van opvanglocaties beschikbaar. Deze kunnen in de nabije toekomst nog verder uitgebreid worden.

Regelgeving

FAQ

Vragen of problemen?

Ondervindt u problemen met de tool? Neem dan zeker een kijkje op de Status Pagina van Digitaal Vlaanderen(opent in nieuw venster). Daar vindt u informatie over gepland onderhoud en ongeplande onderbrekingen.

Hebt u toch nog een ander probleem of een vraag? Log dan een ticket in de service desk voor Vlaanderen Helpt Oekraïne(opent in nieuw venster). U wordt zo snel mogelijk geholpen.