Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen Huisvesting

Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Woonmaatschappijen kunnen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne premies krijgen. Er geldt ook een specifiek huurregime en regels rond de huurprijs die sociale woonactoren kunnen vragen. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) koopt een 200-tal mobiele woonunits aan die de sociale woonactoren kunnen plaatsen.

Mogelijkheden sociale huur binnen de huidige regelgeving

Oekraïense vluchtelingen kunnen op de volgende manieren worden opgevangen binnen de sociale huisvesting:

  1. verhuur buiten het stelsel van woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie aan een intermediaire instelling of aan particulieren
  2. verhuur buiten het stelsel aan een intermediaire instelling in het kader van noodopvang (van woningen die niet leegstaan in afwachting van sloop of renovatie)
  3. bijwoonst bij een sociale huurder.

Specifiek huurregime

De Vlaamse Regering werkte een specifiek, afwijkend huurregime uit voor als een woonmaatschappij woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel in huur neemt om tijdelijk onder te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Dit afwijkend huurregime moet u ook toepassen als u leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie of verkoop of woonunits rechtstreeks verhuurt aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Als u leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie of verkoop verhuurt aan een leegstandsbeheerder, hebt u de keuze om ofwel het reguliere kader voor leegstandsbeheer toe te passen, ofwel het regime dat de Vlaamse Regering specifiek uitwerkte voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de onderhuurovereenkomst met een vluchteling uit Oekraïne, moet de leegstandsbeheerder altijd het regime dat de Vlaamse Regering uitwerkte voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, toepassen.

Een woonmaatschappij kan, via dit huurregime voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, geen woningen (tijdelijk) inhuren van particuliere eigenaars op de private huurmarkt om de woningen onder te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne. Een woonmaatschappij kan dus binnen dit huurregime enkel woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel in huur nemen om die tijdelijk onder te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne. U leest hieronder de grote lijnen van dit specifieke huurregime.

Billijke huurprijs

Om een billijke vergoeding als maandelijkse huurprijs vast te leggen, neemt de Vlaamse Regering betaalbaarheid als uitgangspunt. De huurprijs houdt rekening met het woningtype (zelfstandige woning, kamer, slaapfaciliteit in een collectieve voorziening), het gezinstype (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast), en of de huurlasten zijn inbegrepen of niet.

Meer info over de huurprijsregulering

Opknappremie en beheerspremie

Voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen sociale woonactoren subsidies krijgen.

Mobiele woonunits

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen koopt maximaal een 200-tal (mogelijk gemeubelde) mobiele woonunits aan. Ze stelt deze mobiele woonunits in eerste instantie ter beschikking aan de woonmaatschappijen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als woonmaatschappij is het aangewezen dat u met de gemeente waarin u de woonunits wilt plaatsen, hierover afstemt. De gemeente moet immers uiteindelijk akkoord gaan met dat aanbod. Een bevestiging van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool wordt beschouwd als een akkoord.

U meldt deze tijdelijke mobiele woonunits aan in de Vlaamse huisvestingstool. De afstemming over waar en hoeveel tijdelijke mobiele woonunits geplaatst worden, gebeurt centraal door de taskforce Noodopvang Oekraïne.

U plaatst deze woonunits bij voorkeur op locaties die toegankelijk zijn en waar nutsvoorzieningen en riolering aanwezig zijn. Indien nodig kunt u ook tijdelijke, beperkte en noodzakelijke infrastructuurwerken (laten) uitvoeren.

Veelgestelde vragen