Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor het opknappen van leegstaande sociale huurwoningen Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Subsidie voor het opknappen van leegstaande sociale huurwoningen

Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), woonmaatschappij (WM) of het Vlaams Woningfonds (VWF) kan een subsidie ontvangen voor het opknappen van leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie of verkoop, als die woning wordt aangeboden voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Sociale verhuurkantoren (SVK) hebben doorgaans geen leegstaande huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie. Zij kunnen deze subsidie niet aanvragen.

Het gaat telkens om een terugbetaling van de effectief gemaakte kosten aan die woningen met het oog op de verhuring aan vluchtelingen uit Oekraïne. De aantoonbare kosten van uw interne klusjesdienst (bijvoorbeeld interne kostenstaten) of de kosten van de leegstandsbeheerder aan de woning komen ook in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag van de subsidie gebeurt door de SHM, het VWF of de woonmaatschappij zelf.

Bedrag

De subsidie bedraagt:

 • maximaal 3.000 euro voor het opknappen van een leegstaande sociale huurwoning in afwachting van sloop, renovatie of verkoop op voorwaarde dat u de woning minstens 3 maanden en maximaal 5 maanden voor verhuring ter beschikking stelt aan vluchtelingen uit Oekraïne
 • maximaal 10.000 euro voor het opknappen van een leegstaande sociale huurwoning in afwachting van sloop, renovatie of verkoop als u de woning minstens 6 maanden voor verhuring ter beschikking stelt aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Melden in de Vlaamse huisvestingstool

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van de reële kosten, moet u deze woningen aanmelden in de Vlaamse huisvestingstool. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal dit aanbod valideren door na te kijken of het gaat over leegstaande woningen in afwachting van renovatie. Het kan zijn dat de VMSW u hierover contacteert.

Na deze validatie zal het aanbod doorstromen naar de gemeentelijke validatoren. Zij valideren of het aanbod effectief gebruikt mag worden voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is dus belangrijk dat u even met uw gemeente afstemt, voordat u een aanbod in de tool opneemt. Een bevestiging van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool door de gemeente is voldoende om aan te tonen dat de gemeente akkoord gaat met het aanbod van die woningen. Ook als u de woning nog moet opknappen, meldt u ze aan en geeft u de timing voor de opknapwerken op.

Opgelet: u mag echter pas starten met de opknapwerken nadat de gemeente akkoord ging via de Vlaamse huisvestingstool. Dat is een voorwaarde voor de subsidie.

Subsidie aanvragen

Zodra de betrokken gemeente haar akkoord heeft gegeven in de Vlaamse huisvestingstool, kunt u de woning opknappen. Verzamel de nodige bewijsstukken voor die werken.

Na afloop van de werken stuurt u een aanvraag naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com(opent in uw e-mail applicatie) samen met de bewijsstukken. De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken:

 1. Onderwerp van de mail: ‘Aanvraag opknappremie Oekraïne [naam SHM, woonmaatschappij of VWF]’
 2. Het VWF vermeldt het rekeningnummer in de e-mail. SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op de rekening-courant.
 3. Bijlagen:
  • De bewijsstukken van de gemaakte kosten voor het opknappen van de woningen met een verwijzing naar de woning waarop de bewijsstukken betrekking hebben. SHM’s en woonmaatschappijen kunnen ook de kosten van de eigen klusdienst in rekening brengen.
  • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen.
  • Een overzicht van alle woningen waaraan u werken hebt laten uitvoeren:
   • het adres
   • de huurprijs
   • de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling

De uitbetaling gebeurt nadat de VMSW de bewijsstukken heeft gecontroleerd. In voorkomend geval zal het factuurbedrag verhoogd worden met de niet-aftrekbare btw (die via verlegging van heffing, overeenkomstig artikel 20 van het KB nr.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten laste is van de SHM, het SVK of de woonmaatschappij).