Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huurprijsregulering voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Huurprijsregulering voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Om een billijke vergoeding als maandelijkse huurprijs vast te leggen, neemt de Vlaamse Regering betaalbaarheid als uitgangspunt.

Vluchtelingen uit Oekraïne en hun gezinsleden met een tijdelijke bescherming ontvangen, behoudens andersluidende beslissing, maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een (equivalent) leefloon. Vluchtelingen uit Oekraïne met het statuut tijdelijke bescherming, hebben ook recht op werk en begeleiding naar werk met een verblijfskaart A of een bijlage 15. Op die manier krijgen zij vrijwel onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt zodat ze een inkomen kunnen krijgen waarmee ze een huurprijs kunnen betalen.

De Vlaamse Regering opteert ervoor om te werken met:

  • een vaste huurprijs voor zelfstandige woningen en kamers
  • en een huurprijs, afhankelijk van de geboden dienstverlening, in het geval van een slaapfaciliteit in een collectieve voorziening.

De huurprijs houdt ook rekening met het gezinstype (alleenstaande, samenwonende of persoon met gezinslast), en of de huurlasten zijn inbegrepen of niet. Onder huurlasten bedoelen we minimaal de kosten voor elektriciteit, gas, water én internet.

Opgelet: voor sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), sociale verhuurkantoren (SVK) en het Vlaams Woningfonds (VWF) is dit kader verplicht. Voor lokale besturen en private partners zijn de regels voor de huurprijs optioneel en richtinggevend.

Woningtypes

Een eerste uitgangspunt is een onderscheid tussen verschillende woningtypes. Hieronder leest u de verschillende definities.

Gezinstypes

Een tweede uitgangspunt is dat de huurprijsbedragen rekening houden met het gezinstype. We maken daarbij een onderscheid tussen een alleenstaande persoon, een persoon met gezinslast of een aantal samenwonende personen.

Bedragen

U kan gemakkelijk een maandelijkse vergoeding voor de opvang voor tijdelijk ontheemden bepalen door in deze tool(Excel bestand opent in nieuw venster) enkele vragen te beantwoorden.