Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor het opknappen van collectieve voorzieningen en niet-sociale woningen Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Subsidie voor het opknappen van collectieve voorzieningen en niet-sociale woningen

Voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen woonmaatschappijen of het Vlaams Woningfonds (VWF) een subsidie ontvangen om collectieve voorzieningen op te knappen of andere woningen die ze in huur nemen van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel. Collectieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld (delen van) woonzorgcentra, ziekenhuizen, kloosters, studentenhomes of -koten, …

De woning of collectieve voorziening moet minstens 6 maanden verhuurd worden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Melden in de Vlaamse huisvestingstool

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van de reële kosten meldt u deze woningen of collectieve voorzieningen aan via de Vlaamse huisvestingstool. Wonen in Vlaanderen valideert dit aanbod. Wonen in Vlaanderen heeft echter geen zicht op dit soort projecten. Daarom informeert u hen best over deze initiatieven met de nodige documenten, zoals huurcontracten,… (Helpdesk.oekraine.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

Na deze validatie zal het aanbod doorstromen naar de gemeentelijke validatoren. Zij moeten dit bevestigen. Dit geldt als akkoord van de gemeente.

Subsidie aanvragen

Zodra de betrokken gemeente haar akkoord heeft gegeven in de Vlaamse huisvestingstool, kunt u de woning of collectieve voorziening opknappen. Verzamel de nodige bewijsstukken voor die werken.

Na afloop van de werken stuurt u een aanvraag naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com(opent in uw e-mail applicatie) samen met de bewijsstukken. De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken:

 1. Onderwerp van de mail: ‘Aanvraag opknappremie collectief / niet-sociale woningen [naam woonmaatschappij]’
 2. Het VWF vermeldt het rekeningnummer in de e-mail. Woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op de rekening-courant.
 3. Bijlagen:
  • De bewijsstukken van de gemaakte kosten voor het opknappen van de woningen en collectieve voorzieningen met een verwijzing naar de woning of collectieve voorziening waarop de bewijsstukken betrekking hebben. Woonmaatschappijen kunnen ook de kosten van de eigen klusdienst in rekening brengen.
  • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen.
  • Een overzicht van alle woningen of collectieve voorzieningen waaraan u werken hebt laten uitvoeren:
   • het adres
   • de huurprijs
   • de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling

De uitbetaling gebeurt nadat Wonen in Vlaanderen de bewijsstukken heeft gecontroleerd. In voorkomend geval zal het factuurbedrag verhoogd worden met de niet-aftrekbare btw (die via verlegging van heffing, overeenkomstig artikel 20 van het KB nr.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten laste is van de woonmaatschappij).