Melden in de Vlaamse huisvestingstool

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van de reële kosten meldt u deze woningen of collectieve voorzieningen aan via de Vlaamse huisvestingstool. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) valideert dit aanbod. De VMSW heeft echter geen zicht op dit soort projecten. Daarom informeert u hen best over deze initiatieven met de nodige documenten, zoals huurcontracten,… (helpdesk.oekraine@vmsw.be(opent in uw e-mail applicatie)).

Na deze validatie zal het aanbod doorstromen naar de gemeentelijke validatoren. Zij moeten dit bevestigen. Dit geldt als akkoord van de gemeente.

Subsidie aanvragen

Zodra de betrokken gemeente haar akkoord heeft gegeven in de Vlaamse huisvestingstool, kunt u de woning of collectieve voorziening opknappen. Verzamel de nodige bewijsstukken voor die werken.

Na afloop van de werken stuurt u een aanvraag naar premie.oekraine@vmsw.zendesk.com(opent in uw e-mail applicatie) samen met de bewijsstukken. De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken:

 1. Onderwerp van de mail: ‘Aanvraag opknappremie collectief / niet-sociale woningen [naam SHM, woonmaatschappij of SVK]’
 2. SVK’s en het VWF vermelden het rekeningnummer in de e-mail. SHM’s of woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op de rekening-courant.
 3. Bijlagen:
  • De bewijsstukken van de gemaakte kosten voor het opknappen van de woningen en collectieve voorzieningen met een verwijzing naar de woning of collectieve voorziening waarop de bewijsstukken betrekking hebben. SHM’s en woonmaatschappijen kunnen ook de kosten van de eigen klusdienst in rekening brengen.
  • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen.
  • Een overzicht van alle woningen of collectieve voorzieningen waaraan u werken hebt laten uitvoeren:
   • het adres
   • de huurprijs
   • de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling
De uitbetaling gebeurt nadat de VMSW de bewijsstukken heeft gecontroleerd. In voorkomend geval zal het factuurbedrag verhoogd worden met de niet-aftrekbare btw (die via verlegging van heffing, overeenkomstig artikel 20 van het KB nr.1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten laste is van de SHM, het SVK of de woonmaatschappij).