Gedaan met laden. U bevindt zich op: Raamcontracten en gratis materiaal voor inrichting van opvanglocaties Huisvesting

Raamcontracten en gratis materiaal voor inrichting van opvanglocaties

Om lokale besturen te ondersteunen bij de inrichting van opvanglocaties stelt Het Facilitair Bedrijf een aantal raamcontracten open, die nuttig kunnen zijn bij de inrichting van collectieve noodopvang.

Toegang  tot de raamcontracten

Wilt u deze raamcontracten bekijken, maar hebt u nog geen toegang? De toegang tot de raamcontractencatalogus is geregeld via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Uw lokale beheerder kan u in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid rechten toekennen op de afgeschermde informatie van de Vlaamse overheid (u vindt uw lokale beheerder via deze link terug). Het recht heet “overheid.vlaanderen.be”.

Daarna komt u via de linken in dit bericht terecht op de juiste raamcontracten. Rechts bovenaan kan u dan inloggen met inlogmethode naar keuze, bijvoorbeeld eID of federaal token. Indien u nadien technische problemen ondervindt, kan u contact opnemen met Gebruikersbeheer Vlaanderen (gebruiksbeheer@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

Bevraging noden raamcontracten inrichting, beheer en uitbating noodopvang

Om lokale besturen te ondersteunen bij de inrichting van opvanglocaties stelt Het Facilitair Bedrijf een aantal raamcontracten open, die nuttig kunnen zijn bij de inrichting van collectieve noodopvang. Zij heeft ook de intentie (afhankelijk van de eigen mogelijkheden en capaciteit) om enkele bijkomende raamcontracten uit te breiden en mogelijks nieuwe raamcontracten aan te gaan om zo de lokale besturen nog beter te ondersteunen in hun inrichting van collectieve opvanglocaties.

Met deze vragenlijst trachten wij te polsen naar de noden bij de lokale besturen. De bevraging loopt tot 28/07/2022. Het resultaat van de bevraging kan dan dienst doen om een prioritering te maken voor terbeschikkingstelling/opmaak en/of uitbreiding van raamcontracten. Het is echter een peiling zonder al enig engagement aan te gaan.

U kan hier de bevraging van de noden van lokale overheden terugvinden(opent in nieuw venster).

Afnemen van raamcontracten

  • Voor meer info kan u contact opnemen met opvangua@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
  • Voor bestellingen op de beschikbare raamcontracten kan u rechtstreeks contact opnemen met de leverancier vermeld in het raamcontract. Geef bij elke bestelling mee dat de bestelling bestemd is voor het inrichten van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Gratis materiaal voor inrichting van opvanglocaties voor lokale besturen

Het Facilitair Bedrijf stelt ook gratis tweedehandsmateriaal (stoelen, tafels en kasten) ter beschikking. Dit materiaal staat gestockeerd in de loods van Het Facilitair Bedrijf in Brussel.

Bij interesse neemt u contact op met opvangua@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Zij zullen u doorverwijzen naar de contactpersoon voor een plaatsbezoek aan de loods. U krijgt daar meer uitleg over de beschikbare aantallen en modellen. U kan het materiaal ter plaatse afhalen of tegen betaling laten leveren.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Sjabloon prospectie

Indien u als lokaal bestuur onvoldoende opvangruimte beschikbaar hebt binnen het onroerend goed in uw beheer, dan kan u een vraag richten naar potentiële locaties. Hierbij vindt u het sjabloon “Prospectie naar onroerend goed voor de tijdelijke huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne(Word bestand)”, dat gebaseerd is op het Draaiboek Opvanglocaties voor de inschatting van de opvangcapaciteit.

Het sjabloon is opgesteld vanuit de intentie om collectieve opvanglocaties te zoeken, zijnde voor minimum 30 personen. Naast het doel van de prospectie en de karakteristieken van de gezochte locaties, worden de criteria opgelijst waarop een voorstel zal beoordeeld worden. Het sjabloon kan uiteraard aangepast worden.