Gedaan met laden. U bevindt zich op: De strafrechtelijke procedure van de Vlaamse wooninspectie Woningkwaliteit

De strafrechtelijke procedure van de Vlaamse wooninspectie

De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van Wonen in Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten.

Tijdens een actie van de Vlaamse Wooninspectie controleert een wooninspecteur de woning samen met een woningcontroleur. De woningcontroleur maakt een technisch verslag. De wooninspecteur stelt op basis daarvan een proces-verbaal en indien nodig een herstelvordering op. In die vordering vraagt de wooninspecteur het herstel van de gebreken of de herbestemming of sloop. Die vordering gaat samen met het technisch verslag naar het parket. De wooninspecteur neemt een opgestelde herstelvordering steeds op in het register van herstelvorderingen.

Een dagvaarding door het parket kan leiden tot een veroordeling (geldboete en/of gevangenisstraf) en het opleggen van een herstelmaatregel die de verhuurder binnen een bepaalde termijn moet uitvoeren. De rechter koppelt hieraan meestal een dwangsom. De herstelmaatregel kan ook via de burgerlijke rechter afgedwongen worden.

Als de woning hersteld is, voert de wooninspecteur een controle uit en stelt een proces-verbaal van uitvoering op. Dat PV wordt ook beschouwd als een geldig conformiteitsattest.

In de handleiding woningkwaliteitsbewaking(opent in nieuw venster) voor lokale besturen leest u meer over strafrechtelijke handhaving(opent in nieuw venster) zoals de prioriteiten van de Vlaamse Wooninspectie, de stappen in de gerechtelijke procedure en de rol die u als gemeente hierbij kan vervullen.

Jaarrapporten van de Vlaamse Wooninspectie

De Vlaamse Wooninspectie zag het levenslicht in november 2001. De afgelopen 15 jaar timmerde ze aan de verbetering van de woningkwaliteit in het Vlaams gewest. De Vlaamse Wooninspectie treedt strafrechtelijk op tegen verhuurders van woningen en kamers die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en dit volgens vastgestelde prioriteiten. De Vlaamse wooninspectie pakt in eerste instantie de meest extreme gevallen van krotverhuur aan en treedt op waar de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid ontoereikend is.

Op het terrein stellen de wooninspecteurs vaak schrijnende situaties vast. De bewoners van de onderzochte woningen zijn vaak financieel of sociaal zwakke bewoners die nergens anders terecht kunnen.

Jaarlijks stelt de Vlaamse Wooninspectie haar jaarverslag voor. Daarin overloopt ze haar activiteiten en bekijkt ze welke resultaten dit heeft opgeleverd. Via de jaarverslagen wil de Vlaamse Wooninspectie een duidelijk en volledig beeld schetsen van de strafrechtelijk handhaving van de woningkwaliteit in Vlaanderen.

Samen met de administratieve handhaving wordt zo gestreefd naar de verwezenlijking van het grondwettelijk recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen.