Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Vlaanderen ((opent in nieuw venster)) inspireert en informeert om duurzaam te ondernemen, door

  • de focus te richten op voorbeeldige bedrijven
  • experten aan het woord te laten
  • instrumenten aan te reiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen.