Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders om:

  • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel
  • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

MVO streeft systematisch naar economische (Profit), sociale (People) en ecologische (Planet) verbetering.

  • Profit: goederen en diensten voortbrengen met meerwaarde als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
  • People: de gevolgen voor mensen en maatschappij binnen en buiten de onderneming.
  • Planet: de effecten op het natuurlijke leefmilieu.