Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zoek verkoopprijzen Domein kadaster

Zoek verkoopprijzen

Zoek verkoopprijzen op van transacties op basis van vergelijkbare criteria.

Inleiding

Het zoeken van verkoopprijzen dient om op basis van een aantal parameters vergelijkbare transacties terug te vinden. Als u wil weten wat de mogelijke waarde van een stuk bouwgrond, woning… is, kan u vergelijkbare criteria ingeven en zo een lijst bekomen van transacties met de prijzen die geregistreerd zijn.

Opgelet: enkel transacties die zijn vastgelegd in notariële aktes worden weergegeven.

  Zoekscherm

  Selecteer de tab Verkoopprijzen op de pagina van het domein kadaster.

  Vul vervolgens de gewenste parameters in. Het zoekscherm bestaat uit heel wat parameters, met als belangrijkste:

  • Geografische filters:
   • Provincie: verplichte parameter
   • Gemeente: verplichte parameter, tot 5 gemeentes kunnen geselecteerd worden
  • Kadastrale filters: kadastrale afdeling, sectie en grondnummer:
   • Andere, zoals
    • Type inschrijving of transactie:
     • Gaat het over een verkoop, een schenking…?
     • Meerdere types kunnen geselecteerd worden
     • In april/mei 2015 is de achterliggende applicatie gewijzigd, waardoor de zoektermen voor of na deze periode anders zijn. Selecteer eerst of u voor en/of na 2015 wil zoeken om de juiste opties te krijgen in de uitvallijst.
     • Zoeken op 1 type kan ook resultaten van een ander type opleveren.
    • Kadastrale aard volgens akte
    • Datum van de akte

   Om de gebruiker te helpen worden in de velden Type inschrijving of transactie en Kadastrale aard volgens akte de 5 meest voorkomende types standaard geselecteerd:

   Om te vermijden dat er te veel transacties worden opgevraagd, wordt gevraagd een maximum aantal resultaten op te geven. Indien het totaal aantal mogelijke resultaten meer is dan het opgevraagde aantal, zal een extra waarschuwing gegeven worden. Het wordt aangeraden om de zoekparameters te verfijnen.

   Resultaat

   Als op basis van de zoekcriteria transacties worden teruggevonden, worden deze samengevat onder het zoekscherm.

   Elke transactie bestaat uit 1 of meerdere onroerende goederen. Elke onroerend goed bestaat uit 1 of meerdere percelen. Elk percelen bestaat op zijn beurt uit 1 of meerdere perceelsentiteiten.

   In de samenvatting komt de titel overeen met de transactie. Daaronder staat info rond het onroerend goed. Per onroerend goed worden de verkoopprijzen getoond, samen met de belangrijkste info van de onderliggende percelen.

   Het antwoord bevat soms op het eerste zicht niet alle resultaten:

   Als meerdere percelen aanwezig zijn in 1 transactie en er wordt gezocht op een eigenschap van het perceel, dienen alle percelen te voldoen aan deze eigenschap om opgenomen te worden in het resultaat.

   Door te klikken op een transactie wordt het detail van deze transactie getoond. Boven- en onderaan de pagina staan linken waarmee u kan doorklikken naar de vorige en volgende transactie uit de opzoeking.

   Download resultaat

   Bij een gelukte opzoeking wordt bovenaan de resultaten op het zoekscherm een downloadknop voorzien waarmee een excelbestand kan gedownload worden van de resultaten van de opzoeking.

   Deze excel bestaat uit 2 tabbladen:

   • Transactie: een overzicht van alle transacties en onroerende goederen. 1 transactie kan op meerdere lijnen staan, als er meer dan 1 onroerend goed betrokken is en/of er meer dan 1 prijs aanwezig is in een onroerend goed. De volgnummers per transactie en onroerende goed zijn uniek, 2 lijnen met hetzelfde volgnummer voor een transactie slaan dus op dezelfde transactie, idem voor de onroerende goederen.
   • Perceel: een lijst van percelen die betrokken zijn in de transactie. De volgnummers komen overeen met de volgnummers uit het eerste tabblad.