Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prioritaire projecten 2025 MAGDA

Prioritaire projecten 2025

Nieuwsbericht
11 juni 2024

Zoals elk jaar roept de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) op om projecten te melden waarbij in 2025 nieuwe gegevensstromen met de KSZ opgezet moeten worden of waarbij bestaande gegevensstromen aangepast moeten worden.

Digitaal Vlaanderen herneemt de oproep van de KSZ, en roept tegelijkertijd op om ook projecten te melden waarbij gegevensstromen met andere bronnen dan de KSZ gevraagd worden.

Zo willen we een lijst vastleggen van prioritaire projecten die in de loop van 2025 ontwikkeld moeten worden.

Oproep projecten met gegevensstromen van of via KSZ

Als uw organisatie al in 2024 betrokken is bij een project met de KSZ, dan kijkt u de bestaande lijst Prioritaire projecten van de Kruispuntbank voor het werkingsjaar 2024(PDF bestand opent in nieuw venster) na. Is het project nog relevant, is de planning nog actueel?

Nieuwe projecten kunnen aangevraagd worden aan de hand van de modelfiche projectaanvraag(Word bestand opent in nieuw venster).

Oproep projecten met gegevensstromen van of via andere bronnen dan KSZ

Ook als u nood heeft aan een nieuwe of aangepaste gegevensstroom van andere bronnen dan de KSZ, dan laat u ons dat best zo snel mogelijk weten. Misschien hebben andere organisaties een gelijkaardige behoefte? Raadpleeg daarom alvast onze lijst ‘Nieuwe behoeften(opent in nieuw venster)’. Welke projecten momenteel door Digitaal Vlaanderen ontwikkeld worden of in de planning opgenomen zijn kan u raadplegen in de lijst ‘Komende ontwikkelingen(opent in nieuw venster)’.

Deadline

Reageren met betrekking tot de oproep van de KSZ kan tot uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 via de MAGDA Helpdesk(opent in nieuw venster). Digitaal Vlaanderen zal de antwoorden consolideren en doorgeven aan de KSZ.

Heeft u behoeften met betrekking tot andere gegevensbronnen? Laat het ons zo snel mogelijk weten, ook na 21 juni 2024.