Gedaan met laden. U bevindt zich op: Updates MAGDA-diensten domein Persoon MAGDA

Updates MAGDA-diensten domein Persoon

Nieuwsbericht
23 januari 2024

Bewindvoerder niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)

Het informatietype 128 van het Rijksregister is nu ook opgenomen in het MAGDA Persoontype. Dit betekent dat afnemers die hiervoor de nodige machtiging hebben, het INSZ-nummer en het statuut van de Bewindvoerder (voogd) van een NBMV kunnen raadplegen.

Deze informatie is beschikbaar met Persoon.GeefPersoon-02.02 voor bevragingen die via de KSZ verlopen. In een volgende fase zal deze informatie ook opvraagbaar zijn met Persoon.GeefHistoriekPersoon-02.02. Voor Persoon.PubliceerMutatiePersoon-02.02 is deze informatie niet beschikbaar.
Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor bestaande integraties.
U kunt de handleidingen met de bijgewerkte XSD raadplegen in de MAGDA Gebruikersomgeving:

Nieuwe types identiteitsbewijzen

Het Rijksregister heeft aangekondigd dat er vanaf 15 januari 2024 nieuwe soorten identiteitsdocumenten beschikbaar zullen zijn voor buitenlandse personen jonger dan 12 jaar. Deze documenten zullen eind januari in gebruik worden genomen en bij registratie een eigen code krijgen.

Gegevens over het identiteitsdocument worden door MAGDA verstrekt in het element Identiteitsbewijs. Vanaf nu kan u er de nieuwe codes voor deze extra types identiteitsbewijzen verwachten.

De volledige lijst met codes staat in de technische fiche op de MAGDA Gebruikersomgeving: Persoon.PersoonType-02.02 > Identiteitsbewijs(opent in nieuw venster)