Gedaan met laden. U bevindt zich op: De applicaties en instrumenten van MEDIAAN MEDIAAN

De applicaties en instrumenten van MEDIAAN

In de zomer van 2019 werd release “Albatros” van het MEDIAAN-platform in productie gesteld. Hiermee werd de vooropgestelde ontsluiting van MEDIAAN naar gebruikersgroepen buiten het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken gerealiseerd.

Binnen de verschillende applicaties wordt een waaier aan functionaliteiten aangeboden, waaronder gedetailleerde opzoekingsmachines, uitgebreide analysemogelijkheden (zowel grafisch als cijfermatig) en specialistische rekenmodules. Er werd hierbij gepoogd de drempel voor het gebruik zo laag mogelijk te houden, met een intuïtieve layout en informatieverstrekking op maat van de gebruiker. Binnen de analyses en berekeningen wordt steeds gebruik gemaakt van statistisch en wiskundig gefundeerde methodes. Binnen elke applicatie is tevens de mogelijkheid voorzien om rapporten te genereren.

Meer gedetailleerde informatie, in verband met de verschillende functionaliteiten en de werking ervan, kan door MEDIAAN-gebruikers worden geraadpleegd in de gebruikershandleiding, die wordt aangeboden via de Infotheek op het MEDIAAN-platform.

Prijzendatabank

Via de prijzendatabank worden prijsgegevens - die werden ontvangen in het kader van overheidsopdrachten binnen het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - verzameld, gestructureerd en omgezet tot informatie betreffende het prijsniveau voor een grote diversiteit aan werkzaamheden. Het betreft zowel prijzen voor genormaliseerde prestaties (cf. de standaardbestekken 250, 260 en 270) als voor niet-genormaliseerde prestaties.

Prijsherziening

De applicatie Prijsherziening verzamelt en ontsluit informatie omtrent alle prijsherzieningsparameters, die binnen infrastructuurprojecten courant gebruikt worden, en hun waarden. Daarnaast is er ook een ruim aanbod aan prijsherzieningsformules, gaande van zeer algemeen toepasbare formules tot formules die specifiek werden berekend voor een bepaald type prestatie.

Ramingen

Deze applicatie omvat de instrumenten “detailramingen” en “conceptuele ramingsmodellen”. In een detailraming kan men eenheidsprijzen (semi-)automatisch invullen in een volledig gedetailleerde meetstaat, om zo tot een raming voor het volledige project te komen. Conceptuele ramingsmodellen daarentegen bieden de mogelijkheid om de investeringskosten van een typeproject in te schatten, zonder dat dit reeds volledig gedefinieerd is, op basis van een aantal “high-level” kenmerken. Momenteel bestaan er modellen voor de realisatie van een nieuw fietspad en voor de structurele renovatie van een gewestweg.

Kostendatabank

Deze applicatie kan dienstig zijn voor het bepalen van de kostprijs voor het inzetten van middelen bij de uitvoering van een prestatie in een infrastructuurproject. Zo is er een tool voor het bepalen van officiële uurtarieven voor arbeidskrachten in specifieke arbeidsomstandigheden, evenals een instrument voor het berekenen van materieeltarieven volgens de CMK-kostenschaal.

Infotheek

Deze bibliotheek biedt een overzicht van een grote diversiteit aan informatiebronnen, waaronder o.m. rapporten, artikels, websites en boeken, die allemaal in ruime zin te maken hebben met prijstechniek en cost engineering.