Kies één van onderstaande knoppen voor een gedetailleerd stappenplan voor het bekomen van toegangs- en gebruikersrechten. Het is daarbij van belang dat u uw keuze baseert op uw werkgever, en niet op een eventuele andere organisatie waar u aan de slag bent bv. als gedetacheerde.

Alvorens u deze procedures succesvol kan doorlopen, dient in ieder geval aan volgende vereisten voldaan te zijn.

  • U dient over een digitale sleutel te beschikken, zoals bijvoorbeeld een eID met pincode, itsme, enz. De actuele informatie in verband met digitale sleutels kan u raadplegen via deze website(opent in nieuw venster).
  • Uw organisatie dient over haar eigen toegangsbeheerder(s) te beschikken: dit zijn de verantwoordelijken voor het toegangsbeheer van de organisatie bij de online diensten van de overheid.
  • Uw organisatie dient één of meerdere lokale beheerders te hebben voor de online diensten van de Vlaamse overheid.

Meer informatie omtrent het toegangsbeheer tot de online diensten van de overheid vindt u via deze website(opent in nieuw venster).