Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor wie is MEDIAAN bestemd? MEDIAAN

Voor wie is MEDIAAN bestemd?

Momenteel is er een regeling uitgewerkt omtrent de toegang tot en het gebruik van MEDIAAN voor vier verschillende gebruikersgroepen, namelijk de medewerkers van de entiteiten van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), medewerkers van andere entiteiten van de Vlaamse overheid (Vo), werknemers van ingenieurs- en adviesbureaus en werknemers van aannemingsbedrijven.

ApplicatieEntiteit MOWAndere entiteit VoIngenieurs- en adviesbureausAannemings-bedrijven
Infotheekxxxx
Kostendatabankxxx*-
Prijsherzieningxxxx
Prijzendatabankxxx*-
Ramingenxxx*-

* het gebruik van de applicatie is aan voorwaarden onderworpen, of de functionaliteiten binnen deze applicatie werden voor de doelgroep ingeperkt.

Entiteiten van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Medewerkers van de entiteiten van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken kunnen steeds een gebruikersaccount aanvragen. Deze account is onbeperkt geldig (mits het respecteren van de MEDIAAN gebruikersovereenkomst). Deze medewerkers kunnen gebruik maken van het volledige aanbod aan applicaties en functionaliteiten.

Tot het beleidsdomein behoren:

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • De Vlaamse Waterweg nv
 • Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
 • Lantis
 • De Werkvennootschap nv

Andere entiteiten van de Vlaamse overheid

Medewerkers van andere entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen ook toegang verkrijgen tot MEDIAAN, op voorwaarde dat hun entiteit een samenwerking heeft met een entiteit van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in het kader van een concreet project. Deze medewerkers kunnen dan eveneens gebruik maken van het volledige aanbod aan applicaties en functionaliteiten.

Een aantal voorbeelden van entiteiten die vaak in dergelijke projecten betrokken zijn worden hieronder gegeven. Deze lijst is uiteraard niet limitatief:

 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Aquafin
 • Agentschap Facilitair Bedrijf
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Ingenieurs- en adviesbureaus

Medewerkers van ingenieurs- en adviesbureaus kunnen gebruik maken van MEDIAAN op voorwaarde dat hun bedrijf opdrachtnemer is van een studieopdracht van een entiteit van het beleidsdomein MOW, of door dergelijke entiteit is aangesteld om in te staan voor de coördinatie, het projectmanagement en/of het dossierbeheer in het kader van een infrastructuurproject.

De accounts van deze medewerkers blijven dan actief zolang de studieopdracht of het infrastructuurproject in kwestie “in uitvoering” is. Van zodra het ingenieurs- en adviesbureau niet langer betrokken partij is bij een project in uitvoering, vervallen de gebruiksrechten van de medewerkers binnen MEDIAAN. De status van de samenwerkingen tussen ingenieurs- en adviesbureaus en de entiteiten van het beleidsdomein MOW wordt opgevolgd via het contractbeheerssysteem eDelta.

De medewerkers van ingenieurs- en adviesbureaus hebben toegang tot alle applicaties van MEDIAAN, met volgende kanttekeningen:

 • Binnen de prijzendatabank is het enkel mogelijk om de informatie te raadplegen m.b.t. genormaliseerde prestaties.
 • Vanuit het instrument voor het maken van detailramingen zal enkel informatie m.b.t. genormaliseerde prestaties kunnen geraadpleegd worden.
 • Binnen de kostendatabank is enkel het instrument voor het raadplegen van uurtarieven van arbeidskrachten beschikbaar.

Aannemingsbedrijven

Medewerkers van aannemingsbedrijven kunnen gebruik maken van MEDIAAN op voorwaarde dat hun bedrijf hoofdopdrachtnemer is van een infrastructuur- of onderhoudsopdracht van een entiteit van het beleidsdomein MOW.

De accounts van deze medewerkers blijven dan actief zolang het infrastructuurproject of onderhoudscontract in kwestie “in uitvoering” is. Van zodra het aannemingsbedrijf niet langer als opdrachtnemer fungeert bij een project in uitvoering, vervallen de gebruikersrechten van de medewerkers binnen MEDIAAN. De status van de projecten van de entiteiten van het beleidsdomein MOW wordt opgevolgd via het contractbeheerssysteem eDelta.

De medewerkers van aannemingsbedrijven kunnen in MEDIAAN gebruik maken van volgende applicaties en functionaliteiten:

 • Prijsherziening: alle informatie i.v.m. prijsherzieningsformules, prijsherzieningsparameters en hun waarden is beschikbaar.
 • Infotheek: de aannemingsbedrijven zullen ook gebruik kunnen maken van de infotheek, om de voor hen toegankelijk gemaakte informatiebronnen te raadplegen.