Voorwaarden

  • Om uitvoeringstechnische, budgettaire of organisatorische redenen vereist het project een strikte uitvoeringstermijn. Dat betekent dat een slechte opeenvolging van de verschillende fasen om uitvoeringstechnische redenen nadelig is of dat er een belangrijke meerkost aan verbonden is.
  • Het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van 3 tot 5 jaar.
  • Het project heeft een kostenraming van minstens 5 miljoen euro (excl. btw). Dit bedrag mag zowel subsidieerbare als niet-subsidieerbare posten bevatten.
  • Het project draagt bij tot de publieke toegankelijkheid van een (representatief deel van een) beschermd goed of erfgoedlandschap of verbetert die toegankelijkheid.
  • In de mate van het mogelijke wordt ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegang verleend aan het publiek, bijvoorbeeld via een openwerfdag.

Procedure

U kon uw aanvraag nog indienen tot en met 9 december 2020. Voor meer informatie over de meerjarenpremieovereenkomst neemt u contact op met de provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed.