Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met een buitenlands diploma werken of studeren in Vlaanderen

Met een buitenlands diploma werken of studeren in Vlaanderen

Wilt u in Vlaanderen werken of studeren, maar heeft u een buitenlands diploma of getuigschrift? Houd er dan rekening mee dat uw diploma of getuigschrift niet altijd erkend of gelijkwaardig is. U kunt het echter wel laten erkennen of gelijkwaardig laten verklaren. 

Werken

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. Dit is een officieel bewijs dat uw buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als dat van een gelijkwaardig Vlaams diploma.

Wilt u met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen? Dat moet u over een erkenning en een visum beschikken.

Studeren

Wie met een buitenlands diploma wil (verder)studeren in Vlaanderen, heeft in principe geen gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. De onderwijsinstellingen zijn zelf bevoegd om de waarde van uw buitenlands diploma te bepalen en u (al dan niet, of onder bepaalde voorwaarden) toe te laten tot een bepaalde opleiding. Richt u dus eerst tot uw onderwijsinstelling. Als daar toch om een gelijkwaardigheidsbewijs gevraagd wordt kunt u een aanvraag indienen.

U hebt een buitenlands basisdiploma geneeskunde en wil verder specialiseren in België? Dan moet uw basisdiploma geneeskunde eerst erkend worden. De procedure om uw buitenlands diploma te laten erkennen die u moet volgen is afhankelijk van het land waar u uw diploma hebt behaald en uw persoonlijke situatie.