De volgende verlofstelsels zijn mogelijk:

Om u te helpen beslissen welk stelsel het best voor u past, kunt u op de website van Onderwijs Vlaanderen meer informatie over minder werken in het onderwijs vinden (de voorwaarden, duur, inkomen, gevolgen op uw geldelijke en uw dienstanciënniteit en op uw pensioen,...).