Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een opleidingscentrum starten: stap voor stap

Een opleidingscentrum starten: stap voor stap

Om een opleidingscentrum te starten, moet u een erkenningsaanvraag indienen voor categorie C en/of D. Om die erkenning te krijgen, vraagt u goedkeuringen aan voor uw:

 • lesgevers
 • lesmodules.
 • Stap 1

  Goedkeuring van uw instructeurs

  U moet het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vragen om alle lesgevers goed te keuren die de opleidingen in uw opleidingscentrum geven. Voor iedere lesgever vult u een aanvraagformulier in. Iedere lesgever moet ook aan minimumeisen voldoen wanneer hij een bepaalde lesmodule wil geven.

  U dient de goedkeuringsaanvraag voor alle lesgevers samen met uw erkenningsaanvraag in.

 • Stap 2

  Goedkeuring van de lesmodules

  Per rijbewijscategorie waarvoor u uw erkenning aanvraagt als opleidingscentrum, moet u bij de start van uw opleidingscentrum minstens 1 lesmodule aanbieden. Per module gelden een aantal algemene voorwaarden en minimumeisen en is er een maximumaantal deelnemers vastgelegd.

  U dient de goedkeuringsaanvraag voor uw lesmodules samen in met uw erkenningsaanvraag.

 • Stap 3

  Uw erkenningsaanvraag indienen

  Hebt u leslokalen, instructeurs en eventueel een oefenterrein? Hebt u beslist met welke opleidingen u wilt starten? Dan dient u de erkenningsaanvraag voor uw opleidingscentrum samen met alle nodige goedkeuringsaanvragen in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan via nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be.(opent in uw e-mail applicatie)

  5 jaar geldig

  Uw erkenning is 5 jaar geldig. Om die periode te verlengen, dient u een aanvraag tot vernieuwing van uw erkenning in.

 • Stap 4

  Publicatie in Staatsblad

  Keurt het Departement MOW uw erkenningsaanvraag goed? Dan krijgt u een erkenningsnummer. De erkenning van uw opleidingscentrum wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

  Let op: u moet uw erkenning zelf in de Kruispuntbank van Ondernemingen(opent in nieuw venster) laten registreren.

 • Stap 5

  Lijst erkende opleidingscentra

  Het Departement MOW neemt uw opleidingscentrum op in de lijst met erkende opleidingscentra. Download de volledige lijst (PDF).