Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw erkenning als opleidingscentrum aanvragen en vernieuwen

Uw erkenning als opleidingscentrum aanvragen en vernieuwen

Om een opleidingscentrum voor bus- en vrachtwagenchauffeurs te starten, moet u een erkenning aanvragen. Om die erkenning te krijgen, vraagt u ook goedkeuringen aan voor uw:

Uw erkenning is 5 jaar geldig. 6 maanden voor de vervaldatum moet u ze laten vernieuwen.

Verandert er iets aan uw opleidingscentrum, lesmodules of lesgevers? Dan brengt u meteen het Departement MOW op de hoogte. 

Uw opleidingscentrum laten erkennen

Om als opleidingscentrum erkend te worden, moet u een erkenningsaanvraag(PDF bestand opent in nieuw venster) opsturen.

Kostprijs: 1190 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Per rijbewijscategorie (C en/of D) waarvoor u erkenning vraagt, moet u minstens 1 lesmodule aanbieden.

Ten laatste 3 maanden nadat u uw aanvraag, met alle nodige informatie en bewijsstukken, indiende, weet u of u een erkenning als opleidingscentrum krijgt.

 • Bent u erkend? Dan krijgt u een erkenningsnummer.
 • Uw erkenning wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken neemt u op in de lijst met erkende opleidingscentra.
 • U moet een aansluiting op de databank van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (ROV) voorzien. Wanneer u een erkenningsaanvraag indient, ontvangt u de technische informatie over de te voorziene connectie.

Eigen voertuigen of voertuigen van uw deelnemers gebruiken

Alle voertuigen waarmee u tijdens de praktische opleidingen op de openbare weg komt, moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden en advies

 • het voertuig heeft een MTM van meer dan 3500 kilogram
 • lesgeven met alleen een trekker mag niet
 • het voertuig is van een type waarvoor de rijbewijscategorie waarbij het bewijs van vakbekwaamheid van de deelnemer hoort, geldig is
 • er wordt aanbevolen om
  • hetzelfde type voertuig te gebruiken als dat waarmee de chauffeur elke dag rijdt. Vraag aan uw klant welk type dat is.
  • lading in het voertuig te voorzien.

Uw lesgevers laten goedkeuren

Samen met uw erkenningsaanvraag bezorgt u voor alle lesgevers die bij u lesgeven aan het Departement MOW een formulier “Aanvraag erkenning lesgever voor module nascholing(Word bestand opent in nieuw venster)”.

Vul het formulier altijd in, zelfs als uw lesgever in het verleden al goedkeuring kreeg om modules bij een ander opleidingscentrum te geven.

Stuur de aanvraagformulieren en alle bijlagen via mail naar nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Als de bestanden te groot zijn, mag u die via WeTransfer (opent in nieuw venster)versturen.

Uw lesmodules laten goedkeuren

Om uw lesprogramma te laten goedkeuren, vult u per lesmodule het formulier “Aanvraag erkenning module(PDF bestand opent in nieuw venster)” in.

Voeg bij elke lesmodule de syllabus, hand-out of powerpointpresentatie toe.

Stuur het formulier en alle bijlagen naar nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Als de bestanden te groot zijn, mag u die via WeTransfer(opent in nieuw venster) versturen.

Uw erkenning vernieuwen

Uw erkenning is 5 jaar geldig. U moet de aanvraag tot hernieuwing(PDF bestand opent in nieuw venster) ten laatste 6 maanden voor de vervaldatum van uw erkenning indienen.

Bij uw aanvraag tot hernieuwing voegt u informatie die aantoont dat u aan 3 voorwaarden voldoet:

 • U voldoet nog altijd aan de voorwaarden voor het opleidingsprogramma en de wijzigingen aan dat programma
 • U hebt een Qfor-, ISO- of Cedeo-certificaat of een EFQM-erkenning
 • U hebt elk jaar een activiteitenverslag gemaakt en dat voor 31 maart van het volgende jaar aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bezorgd.

Wijzigingen of stopzettingen doorgeven

Opleidingscentrum

Verandert er iets aan uw opleidingscentrum? Wijzigen de contactgegevens van de contactpersoon? Wenst u uw activiteiten stop te zetten? Dan vult u het formulier “Aanvraag wijziging gegevens van opleidingscentrum(PDF bestand opent in nieuw venster)” in en bezorgt u dat aan ons via nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Lesgever

Geeft een lesgever bepaalde lesmodules niet meer? Stopt een lesgever zijn activiteiten in het opleidingscentrum? Dan vult u het formulier “Aanvraag wijziging activiteiten lesgever(PDF bestand opent in nieuw venster)” in en bezorgt u dat aan ons via nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Lesmodules

Beslist u om een lesmodule niet meer aan te bieden? Vul dan het formulier “Stopzetting module(PDF bestand opent in nieuw venster)” in en mail het naar nascholingvakbekwaamheid@mowvlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).