Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het vormingsmoment voor begeleiders organiseren

Het vormingsmoment voor begeleiders organiseren

Wilt u als erkende rijschool of erkende lesgever het vormingsmoment voor begeleiders organiseren? Op deze pagina vindt u meer informatie over uw erkenning, de organisatie en de inhoud van het vormingsmoment.

Wie mag het vormingsmoment organiseren?

Erkende rijscholen

Organiseert u het vormingsmoment via een erkende rijschool? Dan moet u geen extra erkenning aanvragen. Als lesgever moet u wel steeds een geldige instructietoelating en een geldige medische schifting hebben.

Erkende lesgevers

Erkende lesgevers die het vormingsmoment willen organiseren buiten het kader van een erkende rijschool moeten een erkenning aanvragen via het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Voor de erkenningsaanvraag hebt u de volgende documenten nodig:

 • een kopie van uw brevet II of III
 • een kopie van het bewijs dat u een geldige instructietoelating heeft
 • het getuigschrift van de opleiding voor instructeurs die het vormingsmoment geven
 • het getuigschrift van de opleiding online lesgeven, indien van toepassing
 • een uittreksel uit het strafregister model 596.1-7 van maximaal 3 maanden oud
 • het bewijs dat u minstens 3 jaar een rijbewijs B hebt
 • het rijgeschiktheidsattest als bewijs dat u het geneeskundige onderzoek met goed gevolg hebt ondergaan.

Een erkenningsaanvraag kost 84 euro.

Het vormingsmoment wordt opnieuw ingevoerd, nadat het tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al verplicht was. Kreeg u toen al een erkenning voor het organiseren van het vormingsmoment? Dan moet u geen nieuwe erkenning aanvragen. U moet wel steeds een geldige instructietoelating en een geldige medische schifting hebben

Voorwaarden klassikaal en digitaal vormingsmoment

Het vormingsmoment kan u klassikaal of digitaal aanbieden. Een mix is niet mogelijk.

Voorwaarden klassikaal vormingsmoment

Het leslokaal:

 • beschikt over minstens 1 sanitaire ruimte
 • bevindt zich niet in een drankgelegenheid of woonruimte
 • biedt plaats voor minstens 10 kandidaat-begeleiders
 • is uitgerust met materiaal om presentaties te geven
 • voldoet aan de hygiënische bepalingen voor publiek toegankelijke lokalen
 • voldoet aan de wettelijke normen voor brandveiligheid en u hebt daarvoor een attest van de burgemeester of de brandweer.

Voorwaarden digitaal vormingsmoment

 • Het digitaal vormingsmoment vindt live plaats via een digitaal platform.
 • De microfoon en de camera van elke deelnemer staan continu aan.
 • Er worden actieve werkvormen gebruikt.
 • Het begeleidersattest wordt opgestuurd (via post of e-mail) of afgehaald.

Praktische informatie

Aantal deelnemers

Er mogen maximaal 20 kandidaat-begeleiders deelnemen aan een sessie. De kandidaat-chauffeurs mogen ook deelnemen en worden niet meegerekend.

Kostprijs

Het vormingsmoment kost €20.

Planning en aanwezigheden doorgeven

U moet de planning en de registratie van de deelnemers digitaal registreren in de webapplicatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Meer informatie vindt u in de handleiding op: Handleiding webapplicatie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud van het vormingsmoment

Tijdens het vormingsmoment behandelt u de volgende hoofdonderwerpen:

 1. de introductie en kennismaking
 2. het logboek
 3. het leerproces
 4. de rol van de begeleider
 5. de basiskennis en -vaardigheden
 6. “De baan op!”: praktische tips en het wettelijk kader
 7. een opfrissing van de wegcode.

Een begeleider vraagt zijn papieren begeleidersattest op

Begeleiders die het vormingsmoment hebben gevolgd tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 kunnen een kopie van het papieren begeleidersattest opvragen bij de erkende rijschool of lesgever waar zij het vormingsmoment volgden. Zij moeten het vormingsmoment dus niet opnieuw volgen. U mag een kopie van het begeleidersattest opsturen via mail of de post. U mag geen extra kosten aanrekenen als u het attest via de post opstuurt.