Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijscholingen voor rijinstructeurs

Bijscholingen voor rijinstructeurs

Als rijinstructeur moet u zich elk jaar verplicht bijscholen om up-to-date te blijven met de wetgeving, lesmethodes, veiligheid in het verkeer en nog veel meer.

Elk jaar 12 uur

U moet elk jaar minimaal 12 uur verplichte bijscholing volgen. Die scholing moet over deze onderwerpen gaan:

Punt 1Wijzigingen aan de verkeersreglementen en verdieping in de examenleerstof voor rijinstructeurs
Punt 2Begrippen en methoden om theorie- en praktijklessen te organiseren
Punt 3Begrippen en maatregelen om verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit te bevorderen

Periodes van 3 jaar

In het jaar waarin u uw brevet behaalt, bent u vrijgesteld van het volgen van bijscholing. Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin u uw brevet behaalde, moet u elk jaar bijscholing volgen.

Op het einde van elke periode van 3 jaar moet u zich in elk onderwerp bijgeschoold hebben.

Erkende bijscholingen

Verschillende opleidingscentra zoals Cevora, Edulogia en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bieden de verplichte bijscholingen aan. U hoeft niet altijd een hele of een halve dag op de schoolbanken te zitten. Ook congressen, studiedagen en korte infomomenten worden soms als bijscholing erkend.

Bijscholingsattest

Na elke bijscholing krijgt u van het opleidingscentrum een getuigschrift dat bewijst dat u de opleiding gevolgd hebt. De rijschool waarvoor u werkt, moet hiervan 3 jaar een kopie bijhouden.

Nieuw attest bij verlies

Bent u het bijscholingsattest kwijtgeraakt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij het opleidingscentrum waar u bijscholing gevolgd hebt.

Publicaties

Op de site van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kunt u enkele boeken bestellen en downloaden die u helpen om een betere rijinstructeur te worden(opent in nieuw venster).