Gedaan met laden. U bevindt zich op: Keuring van een slimme tachograaf

Keuring van een slimme tachograaf

Vanaf 15 juni 2019 moeten alle nieuwe voertuigen die onderworpen zijn aan de tachograafplicht, uitgerust worden met een slimme tachograaf. Een slimme tachograaf is een tweede-generatie-digitale tachograaf die beschikt over een satellietverbinding, een communicatiesysteem voor detectie op afstand, en een optionele interface met intelligente vervoerssystemen.

Verlenging geldigheid installatieplaatjes

De geldigheid van installatieplaatjes van tachografen die vervallen (zijn) tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 wordt met 10 maanden verlengd, tot en met 10 april 2022. Dat is bepaald in de Europese Verordening 2021/267/EU(opent in nieuw venster).

Een slimme tachograaf moet verplicht aanwezig zijn op voertuigen die vanaf 15 juni 2019 voor het eerste worden ingeschreven. Vanaf deze datum mag er geen enkele tachograaf van de oude generatie geleverd worden bij een nieuw voertuig (zie Europese Verordening 165/2014(opent in nieuw venster)).

Op welke voertuigen is de regelgeving over de tachograaf van toepassing?

De regelgeving over de tachograaf is van toepassing op wegvervoer:

 • van goederen, waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen meer dan 3,5 ton bedraagt;
 • van personen door voertuigen die zijn gebouwd om meer dan negen personen (inclusief de bestuurder) te kunnen vervoeren.

Om de hoeveel tijd wordt de tachograaf gekeurd?

De tachografen worden jaarlijks gecontroleerd bij de periodieke keuring van het voertuig.

Bij een voertuig dat in de loop van eenzelfde jaar meerdere keren wordt gekeurd, moet de tachograafcontrole slechts eenmaal gebeuren.

Waarop wordt de slimme tachograaf gekeurd?

Ten eerste zal gekeken worden of de tachograaf aanwezig is en in goede staat is.

Vervolgens worden de volgende zaken nagegaan:

 • De aanwezigheid van het installatieplaatje en de leesbaarheid van de gegevens
 • De gegevens op het installatieplaatje worden vergeleken met de gegevens van het voertuig.
 • De gegevens vermeld op het ticket met de technische gegevens. Deze worden vergeleken worden met de gegevens op het installatieplaatje en met het voertuig zelf.
 • Controle van de verzegeling:

  • de staat van de bevestiging

  • de integriteit van de toegankelijke verzegelingen op de gehele keten.

Het installatieplaatje van een slimme tachograaf bevat de volgende gegevens:

 • naam, adres of handelsnaam van de erkende installateur of werkplaats
 • de bandenmaat van de aangedreven wielen
 • de gemiddelde effectieve bandenomtrek van de aangedreven wielen
 • de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig
 • de constante van de tachograaf
 • het chassisnummer van het voertuig
 • het serienummer van de tachograaf
 • de datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig en van de effectieve bandenomtrek van de aangedreven wielen opgemeten is
 • de aanwezigheid (of afwezigheid) van een externe GNSS-module
 • het serienummer van de externe GNSS-module
 • het serienummer van het systeem voor communicatie op afstand
 • het serienummer van alle aanwezige verzegelingen
 • het serienummer van de voertuigunit
 • de kentekenplaat van het voertuig.