Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tarieven

Tarieven

Standaardtarief

Een standaardkeuring voor personenwagens kost 38,50 euro.

Houd er rekening mee dat extra controles, zoals bv. een milieukeuring, bijkomende kosten met zich meebrengen. Die extra controles staan ook vermeld op uw keuringsbewijs.

De tarieven worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorafgaande jaar.

Raadpleeg de geldende tarieven vanaf 1 januari 2024.(opent in nieuw venster)

Toeslag

Uw keuringsbewijs vermeldt een geldigheidsdatum. Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen. De tarieven worden jaarlijks aangepast.

  • Maximum 1 maand te laat: 9,80 euro (deze toeslag werd tijdelijk geschrapt)
  • Meer dan 1 maand en maximum 3 maanden te laat: 14 euro
  • Meer dan 3 maanden en maximum 6 maanden te laat: 21 euro
  • Meer dan 6 maanden te laat: 35 euro.

Overmacht

In geval van overmacht kan uw toeslag voor het laattijdig voorrijden bij de keuring worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer u een geval van overmacht (ziekte, sterfgeval, voertuig defect, auto-ongeval) hebt ervaren binnen de 15 dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop uw keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld worden door de minister of zijn afgevaardigde. In geval van overmacht mag u zich met uw voertuig ledig en langs de kortste weg verplaatsen tussen uw woonplaats en het keuringsstation, of omgekeerd.

Tijdelijke maatregel voor de periode 1/1/2023 tot 15/6/2023: de toeslag wegens laattijdigheid van maximaal 1 maand door het effectief niet tijdig kunnen maken van een afspraak bij de autokeuring omwille van de lange wachttijden, kan mits geldig bewijs terugbetaald worden.

U kunt een terugbetaling aanvragen via het invulformulier hieronder.

Aanvraag terugbetaling toeslag in geval van overmacht

Bezig met laden...

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om uw aanvraag te kunnen behandelen.
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u deze stellen via het MOW contactpunt. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking: Privacyverklaring.