Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mobiscore - Bereken de milieu-impact van verplaatsingen vanaf uw woning

Mobiscore - Bereken de milieu-impact van verplaatsingen vanaf uw woning

De mobiscore geeft de milieu-impact aan voor verplaatsingen vanaf uw woning. Ze toont hoe goed voorzieningen, zoals scholen, winkels, openbaar vervoer, … met de fiets of te voet bereikbaar zijn.

De Mobiscore helpt u in uw zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van uw woonplaats.

Met de Mobiscore kunt u bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar u zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draagt u bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. U kunt uw mobiliteitsimpact verkleinen door uw woonplaats strategisch te kiezen – vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

Hoe werkt het?

U kunt de Mobiscore van uw huidige of nieuwe woonplaats heel eenvoudig berekenen(opent in nieuw venster) door het adres in te geven op de website. U kunt ook de Mobiscore van twee adressen met elkaar vergelijken. De Mobiscore werkt enkel voor adressen in Vlaanderen en Brussel.

De Mobiscore berekent de afstand van het adres naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met:

  • het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen
  • het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor die verplaatsingen
  • de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel.

De Mobiscore voor het gekozen adres is een gemiddelde waarde. Naast de globale score krijgt u ook een aparte beoordeling voor 5 thema's:

  • openbaar vervoer
  • onderwijs
  • winkels en diensten
  • ontspanning, sport en cultuur
  • onderwijs.

U kunt de berekening personaliseren door aan te geven welke verplaatsingen u het vaakst doet.

De Mobiscore is ook beschikbaar in uw woningpas(opent in nieuw venster) en zal ook geïntegreerd worden in zoekertjes op immosites.