Gedaan met laden. U bevindt zich op: VIAVIA: Naar een emissievrij vrachtvervoer in Vlaanderen

VIAVIA: Naar een emissievrij vrachtvervoer in Vlaanderen

Met het project VIAVIA, ‘Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak’, wil de Vlaamse overheid het goederenvervoer over de weg, het water en in de lucht verduurzamen en een modal shift richting water en spoor bewerkstelligen.

Doelstelling van VIAVIA

Het opzet is om samen met de sector versneld de doelstellingen van de Europese ‘Green Deal’ te realiseren. Transport is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 21% van de totale CO2-uitstoot. Met de klimaatverandering die wereldwijd steeds meer voelbaar wordt, is het cruciaal om volop in te zetten op de vergroening van het goederenvervoer.

Integrale aanpak

Belangrijk is de transversale en gecoördineerde aanpak tussen alle vervoersmodi om de beoogde doelstellingen te realiseren. Er wordt onder andere gedacht aan de uitrol van multimodale energiehubs op strategische locaties in Vlaanderen om alle vervoersmodi van de nodige brandstof (elektriciteit, waterstof, e-fuels, EDM) te kunnen voorzien.

Top Team zero-emissievrachtvervoer

Het Top Team is een multidisciplinair team dat de komende jaren de transitie naar zero emissie in goede banen zal leiden. Het is aan het Top Team om samen met de sector de strategie te bepalen en om de uitdagingen om te zetten in concrete acties en projecten die toelaten de noodzakelijke omslag naar een duurzamer vrachtvervoer ook echt te kunnen maken.

In het Top Team zetelen, naast de minister, de trekkers van vijf task forces: Multimodaal.Vlaanderen voor de Multimodale Corridors, Universiteit Antwerpen voor Duurzame Stadslogistiek, De Vlaamse Waterweg voor Groene Binnenvaart, Brussels Airport Company voor Vergroening Luchtvaart en MOW/Clean Power for Transport voor Zero emissie wegvervoer.

Om te waken over de technologieneutraliteit maken ook netbeheerder Fluvius(opent in nieuw venster) en Clean Hydrogen(opent in nieuw venster) deel uit van het Top Team.

Het Top Team wordt ondersteund door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als facilitator en door VIL(opent in nieuw venster) als coördinator en monitor van de beleidsdoelstellingen.